Sain Records

SIBRYDION

Bywgraffiad

Dau frawd o'r Waunfawr ger Caernarfon yn wreiddiol yw Osian a Meilyr Gwynedd, a nhw yw hanfod y Sibrydion. Eu grwp cyntaf oedd y Beganifs, a ddatblygodd wedyn i fod yn Big Leaves, gyda dau gyfaill arall o'r Waunfawr, Kevin Tame a Rhodri Sion. Ond wedi i Big Leaves ddod i ben, ar ol sawl record lwyddiannus, ffurfiodd y ddau frawd y Sibrydion, a chreu caneuon o fath gwahanol, gyda Meilyr yn brif leisydd. Doniau'r ddau ar sawl offeryn, a'u parodrwydd i fentro ac arbrofi yw eu nodweddion amlycaf, a does dim dwywaith eu bod yn rheng flaen ein bandiau roc Cymraeg.. .

Traciau ar hap

  1. BLITHDRAPHLITH
  2. CHIWAWAS
  3. TWLL Y MWG
  4. COED A CNAU
  5. RHEDEG FFWRDD
  6. HEL CLEX
  7. GWELD Y GOLEUNI
  8. COELIO'R CLWYDDA
  9. (DISGYN) AMDANA TI
  10. V V V

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords