Sain Records

SIBRYDION

Bywgraffiad

Dau frawd o'r Waunfawr ger Caernarfon yn wreiddiol yw Osian a Meilyr Gwynedd, a nhw yw hanfod y Sibrydion. Eu grwp cyntaf oedd y Beganifs, a ddatblygodd wedyn i fod yn Big Leaves, gyda dau gyfaill arall o'r Waunfawr, Kevin Tame a Rhodri Sion. Ond wedi i Big Leaves ddod i ben, ar ol sawl record lwyddiannus, ffurfiodd y ddau frawd y Sibrydion, a chreu caneuon o fath gwahanol, gyda Meilyr yn brif leisydd. Doniau'r ddau ar sawl offeryn, a'u parodrwydd i fentro ac arbrofi yw eu nodweddion amlycaf, a does dim dwywaith eu bod yn rheng flaen ein bandiau roc Cymraeg.. .

Traciau ar hap

  1. GWELD Y GOLEUNI
  2. DAFAD DDU
  3. ARTHUR
  4. NAW BYWYD
  5. WEDI COLLI RHYWBETH SY'N ANNWYL
  6. (DISGYN) AMDANA TI
  7. BLITHDRAPHLITH
  8. DIASBEDAIN
  9. RHEDEG FFWRDD
  10. GWYN DY FYD

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords