Sain Records

SIBRYDION

Bywgraffiad

Dau frawd o'r Waunfawr ger Caernarfon yn wreiddiol yw Osian a Meilyr Gwynedd, a nhw yw hanfod y Sibrydion. Eu grwp cyntaf oedd y Beganifs, a ddatblygodd wedyn i fod yn Big Leaves, gyda dau gyfaill arall o'r Waunfawr, Kevin Tame a Rhodri Sion. Ond wedi i Big Leaves ddod i ben, ar ol sawl record lwyddiannus, ffurfiodd y ddau frawd y Sibrydion, a chreu caneuon o fath gwahanol, gyda Meilyr yn brif leisydd. Doniau'r ddau ar sawl offeryn, a'u parodrwydd i fentro ac arbrofi yw eu nodweddion amlycaf, a does dim dwywaith eu bod yn rheng flaen ein bandiau roc Cymraeg.. .

Traciau ar hap

  1. NAW BYWYD
  2. (DISGYN) AMDANA TI
  3. CLYWCH! CLYWCH!
  4. (DISGYN) AMDANA TI
  5. SIMSALABIM
  6. MADAME GUILLOTINE
  7. WEDI COLLI RHYWBETH SY'N ANNWYL
  8. HEL CLEX
  9. BLITHDRAPHLITH
  10. DAFAD DDU

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords