Sain Records

STEVE EAVES

Bywgraffiad

STEVE EAVES AELODAU’R BAND (ar “MOELYCI”, 2007): STEVE EAVES, ELWYN WILLIAMS, FUNKY PETE WALTON, GWYN "MAFFIA" JONES, JACKIE WILLIAMS, JOCHEN EISENTRAUT Bu STEVE EAVES yn perfformio ar lwyfannau fel cerddor ers dros 40 mlynedd, a daeth i amlygrwydd fel bardd a gyhoeddodd ddwy gyfrol o’i waith, Noethni (1983) a Jazz yn y Nos (1986). Y blws yw’r dylanwad pennaf ar ei waith erioed, ac mae’r ddisgyblaeth o sgrifennu barddoniaeth gynnil yn dangos yn glir yn ei ganeuon, ac hefyd y dylanwadau o fyd y jas a sawl math o ganu roc a gwerin. Mae ei fand, Rhai Pobl, yn dod o ardal Bangor / Bethesda yng Ngwynedd a buont yn cydweithio efo fo ers tros 20 mlynedd, gan recordio 9 albwm o ganeuon gwreiddiol Steve ers 1983 – yn eu plith Cyfalaf a Chyfaddawd (1985), Croendenau (1992), Y Canol Llonydd Distaw (1996), Iawn (1999) a Moelyci (2007). Mae Steve yn cymryd diddordeb ymhob agwedd o'i waith recordio: y geiriau a'r alawon, y cynhyrchu, y trefniant a'r offerynnau, hyd y cymysgiad olaf a dyluniad y pecyn gorffenedig. Mae Steve yn gitarydd acwstig medrus a chynnil ei arddull, sy’n canu gyda llais cynnes, agos-atoch-chi â rhywfaint o naws gras y blws. Mae’r band yn cynnwys rhai o gerddorion gorau Cymru. Gitarydd y band yw’r offerynnwr amryddawn Elwyn Williams, cyd-gynhyrchydd a phartner cerddorol Steve ers chwarter canrif. Elfen allweddol arall o swn y band yw llais gwych a harmonïau clos Jackie Williams, un o gantoresau uchaf eu parch ar y sîn roc Cymraeg. Mae gan ddrymiwr y band, Gwyn ‘Maffia’ Jones brofiad hirfaith ac amrywiol fel cerddor proffesiynol, ac mae ei waith fel cynhyrchydd hefyd yn gaffaeliad mawr i wead cerddorol y caneuon. Aelod diweddaraf y band yw ‘Funky Pete’ Walton ar y bâs dwbl – ac mae hwn eto yn un o gerddorion mwyaf dawnus ac amlochrog y sîn. Mae Jochen Eisentraut ar yr allweddellau a’r sacsoffon yn adnabyddus mewn cylchoedd dilynwyr jazz fel cyfansoddwr ac aelod blaenllaw o Acoustique a Thriawd Dr.Jay. Fel cyfansoddwr, bardd ac offerynnwr, mae gwaith Steve Eaves yn goroesi pob ffasiwn, a bydd ei ganeuon yn parhau yn eu hapêl i bawb sy'n gwerthfawrogi cerddoriaeth o safon. Cymerodd 6 blynedd i recordio ei 9fed albwm, Moelyci, a gyhoeddwyd yn 2007, ac ystyrir y casgliad hwnnw yn un o uchafbwyntiau ei yrfa. Barn y Beirniaid am Moelyci: “This is one of the times when I dearly wish I was a fluent Welsh speaker because I’d love to follow this beautifully packaged album in its original language. Musically, I love it. From the lonesome cowboy harmonica of ‘Ymlaen Mae Canaan’ to the poetry of ‘Mesen’, Steve has put together an album of such diversity that a mainstream English label would run a mile. At the core of the band are multi-instrumentalist Elwyn Williams and drummer Gwyn Jones, equally capable of gentle ambient sounds and dirty rock’n’roll, while the title instrumental is reminiscent of Richard Thompson in lyrical mood.” ROCK’N’REEL “O ran y pecynnu, y geiriau, y gerddoriaeth, y cynhyrchu, mae hi’n anhygoel. Yn bendant, hon ydi un o albyms gorau’r flwyddyn.” GOLWG “From simple acoustic ballads to edgy blues-influenced tunes, one instrumental, plus one track that features poet Gerallt Lloyd Owen reading extracts from his classic poem "Y Gwladwr". Production is crisp and clean, and the arrangements feature a backing of bass, drums, acoustic and electric guitars, fiddles, and backing vocals by Jackie Williams. ….An enjoyable collection of modern Welsh music. DIRTY LINEN (Folk & Roots Music), BALTIMORE “An occasionally challenging listen…a more heartfelt album we are unlikely to hear from a Welsh artist this year” DAILY POST “Fel cyfraniadau’r cerddorion oll, mae’r sain a swn yr offerynnau’n wych, a dwi ddim yn meddwl i mi glywed llais Steve Eaves – sy’n offeryn pwerus ac effeithiol ynddo’i hun – yn swnio mor dda erioed. Dydi’r gair ‘dilys’ ddim cweit yn cyfleu’r un ystyr â’r gair Saesneg ‘authentic’. A’r gair hwnnw sy’n mynnu dod i’r wyneb wrth wrando ar yr albym hon. Safon uchel, ‘authentic’, ac albym sy’n sefyll ysgwydd wrth ysgwydd â chynnyrch gorau unrhyw wlad yn y byd.” YR HERALD CYMRAEG “On a personal note, I do have favorites. [Moelyci] is one of them!” SEAN OWENS, IRFT CELTIC RADIO, CALIFORNIA

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords