Sain Records

STRYMDINGARS

Traciau ar hap

  1. BELT Y CELT
  2. PREGETHWR PEN Y BAR
  3. KENYA
  4. EFO GORDD
  5. DIOLCH AM YR ARFAU
  6. HOLLTI GWREIDDIAU
  7. RACAK
  8. PAWB DROSTO'I HUN
  9. TWLL YN Y TO

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords