Sain Records

TARA BETHAN

Bywgraffiad

O wybod am ei chefndir, doedd hi ddim yn syndod i neb fod Tara Bethan wedi cael ei hun ar y llwyfan. Yn ferch i un o gymeriadau mwyaf lliwgar y llwyfan Cymreig, roedd perfformio yn y gwaed, a daeth Tara i amlygrwydd yn ifanc iawn ar lwyfan eisteddfod a chyngerdd fel cantores a dawnswraig dalentog. Ac erbyn hyn mae’r dalent naturiol hwnnw wedi blodeuo i greu perfformwraig gyflawn; mae’r un asbri i’w weld ac oedd yn amlwg yn ei pherfformiadau cynnar, ond cabolwyd hwnnw erbyn hyn gyda chynildeb a sensitifrwydd y gwir artist; mae’r un pwer yna hefyd, ond wedi ei leddfu i fedru cyflwyno tynerwch yn ogystal ag angerdd.

Traciau ar hap

  1. LLIWIAU
  2. DAL Y TREN
  3. NORMA JEAN
  4. HYD 'NOED NAWR
  5. CARLOS
  6. RHYWLE DRAW DROS YR ENFYS
  7. DILYN BREUDDWYD
  8. 'DOES NEB YN FY NABOD I
  9. DWI'N GADAEL
  10. DIM GWELL NA HYN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords