Sain Records

TARA BETHAN

Bywgraffiad

O wybod am ei chefndir, doedd hi ddim yn syndod i neb fod Tara Bethan wedi cael ei hun ar y llwyfan. Yn ferch i un o gymeriadau mwyaf lliwgar y llwyfan Cymreig, roedd perfformio yn y gwaed, a daeth Tara i amlygrwydd yn ifanc iawn ar lwyfan eisteddfod a chyngerdd fel cantores a dawnswraig dalentog. Ac erbyn hyn mae’r dalent naturiol hwnnw wedi blodeuo i greu perfformwraig gyflawn; mae’r un asbri i’w weld ac oedd yn amlwg yn ei pherfformiadau cynnar, ond cabolwyd hwnnw erbyn hyn gyda chynildeb a sensitifrwydd y gwir artist; mae’r un pwer yna hefyd, ond wedi ei leddfu i fedru cyflwyno tynerwch yn ogystal ag angerdd.

Traciau ar hap

  1. DILYN BREUDDWYD
  2. RHYWLE DRAW DROS YR ENFYS
  3. CARLOS
  4. LLIWIAU
  5. CARIAD YW'R CLWY'
  6. BRAN I BOB BRAN
  7. DWI'N GADAEL
  8. DIM GWELL NA HYN
  9. BYW AR Y DOL
  10. NORMA JEAN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords