Sain Records

TEBOT PIWS

Bywgraffiad

Roedd y Tebot Piws yn enigma o'r dechrau, ac yr oedd rhywfaint o amheuaeth a fydden nhw'n ymddangos neu beidio mewn cyngerddau. Ond pan fydden nhw'n cyrraedd, roedden nhw'n tynnu'r lle i lawr! Caneuon hwyliog, bywiog, tafod-yn-y-boch, gydag ambell i berl ddwysach yn eu mysg, digon o ddychan iach a llwythi o hiwmor amgen Dewi Pwsaidd. Roedd y grwp - ac y maen nhw hyd heddiw, yn gallu manteisio ar ddawn rhai o'r goreuon o blith ein cyfansoddwyr cyfoes - Alun 'Sbardun' Huws, Emyr Huws Jones a Dewi 'Pws' Morris ei hunan. Yr aelod arall yw Stan Morgan Jone o Fodedern yn wreiddiol. Cyhoeddwyd casgliad o'u caneuon - "Y Gorau a'r Gwaetha" (SAIN SCD 2049) - yn 1994.

Traciau ar hap

  1. LLANFIHANGEL
  2. YR HOGYN PREN
  3. MARWNAD LLON WILI JOHN
  4. GWESTY CYMRU
  5. NWY YN Y NEN
  6. BLAENAU FFESTINIOG
  7. DILYN COLOMEN
  8. LLEUCU LLWYD
  9. DAN DDWR OER Y LLYN
  10. 'DYN NI DDIM YN MYND I BYRMINGHAM

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords