Sain Records

TOM EVANS

Bywgraffiad

Bydd Tom "Gwanas" yn cael ei gofio fel un o'r cantorion bariton gorau i ddod o Gymru erioed. Er na fu arno awydd i droi'n "broffesiynol", mae ei agwedd tuag at ei grefft fel canwr yn gwbl ymroddedig, a'i wobrau mynych yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn brawf o hynny, gan gynnwys y Rhuban Glas ar ddau achlysur. Fel unawdydd gyda Chor Godre'r Aran, canodd ar hyd a lled y byd gan gynnwys cyngherddau gorlawn yn Nhy Opera Sydney yn Awstralia. Mae ganddo bersonoliaeth llwyfan gynnes a rhadlon, ond allwedd ei lwyddiant yw llais bariton fel melfed.

Traciau ar hap

  1. MUSIC OF THE NIGHT
  2. PROLOGUE
  3. AN ERISKAY LOVE LILT
  4. DANK SEI DIR, HERR
  5. SERCH SY'N TROI POPETH
  6. VON EWIGER LIEBE
  7. VERBORGENHEIT
  8. SHINE THROUGH MY DREAMS
  9. SEREN NADOLIG
  10. BERWYN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords