Sain Records

TOM EVANS

Bywgraffiad

Bydd Tom "Gwanas" yn cael ei gofio fel un o'r cantorion bariton gorau i ddod o Gymru erioed. Er na fu arno awydd i droi'n "broffesiynol", mae ei agwedd tuag at ei grefft fel canwr yn gwbl ymroddedig, a'i wobrau mynych yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn brawf o hynny, gan gynnwys y Rhuban Glas ar ddau achlysur. Fel unawdydd gyda Chor Godre'r Aran, canodd ar hyd a lled y byd gan gynnwys cyngherddau gorlawn yn Nhy Opera Sydney yn Awstralia. Mae ganddo bersonoliaeth llwyfan gynnes a rhadlon, ond allwedd ei lwyddiant yw llais bariton fel melfed.

Traciau ar hap

  1. ZUEIGNUNG
  2. PIETA, RISPETTO, AMORE
  3. OMBRA MAI FU
  4. ANTHEM
  5. CWYN Y GWYNT
  6. SERCH SY'N TROI POPETH
  7. MOR BELL YN OL
  8. PER ME GIUNTO E IL DI SUPREMO
  9. YOU NEEDED ME
  10. BREUDDWYDION

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords