Sain Records

TREBOR EDWARDS

Bywgraffiad

Does dim dwywaith mai Trebor Edwards yw un o'r artistiaid mwyaf poblogaidd a llwyddiannus a welodd y byd recordiau Cymraeg, gyda gwerthiant ei recordiau ymhell dros 250,000. Mae apêl y tenor-amaethwr o Betws Gwerful Goch ger Corwen yn bellgyrhaeddol gyda rhywbeth yn ei ganu sy’n apelio mewn ffordd sylfaenol iawn at glust a chalon y gynulleidfa. Mae ei ganu yn dod yn agos iawn at syniad delfrydol llawer o bobl o’r hyn yw llais a chanu da. Mae ei naturioldeb yn gwneud i bobl deimlo’n agosach ato, ac mae’n ganwr sy’n apelio at y di-Gymraeg hefyd, gyda dwy o’i recordiau Saesneg “One day at a time” and “Presenting Trebor Edwards” wedi gwerthu’n arbennig o dda. Yn wir, mae Trebor Edwards wedi derbyn sawl disg aur gan SAIN am werthiant ei recordiau, a'i apel yn pahau o hyd.

Traciau ar hap

  1. GEIR FY ENW I LAWR?
  2. FE FYDD IT GROESO
  3. MIL HARDDACH WYT NA'R RHOSYN GWYN
  4. YMHELL YN OL YM METHLEHEM
  5. YMLAEN A'R GAN
  6. MAE NGHARIAD I'N FENWS
  7. COF AM Y CYFIAWN IESU
  8. O BLODWEN F'ANWYLYD
  9. CAN Y BUGAIL
  10. I'LL WALK BESIDE YOU

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords