Sain Records

TREBOR EDWARDS

Bywgraffiad

Does dim dwywaith mai Trebor Edwards yw un o'r artistiaid mwyaf poblogaidd a llwyddiannus a welodd y byd recordiau Cymraeg, gyda gwerthiant ei recordiau ymhell dros 250,000. Mae apêl y tenor-amaethwr o Betws Gwerful Goch ger Corwen yn bellgyrhaeddol gyda rhywbeth yn ei ganu sy’n apelio mewn ffordd sylfaenol iawn at glust a chalon y gynulleidfa. Mae ei ganu yn dod yn agos iawn at syniad delfrydol llawer o bobl o’r hyn yw llais a chanu da. Mae ei naturioldeb yn gwneud i bobl deimlo’n agosach ato, ac mae’n ganwr sy’n apelio at y di-Gymraeg hefyd, gyda dwy o’i recordiau Saesneg “One day at a time” and “Presenting Trebor Edwards” wedi gwerthu’n arbennig o dda. Yn wir, mae Trebor Edwards wedi derbyn sawl disg aur gan SAIN am werthiant ei recordiau, a'i apel yn pahau o hyd.

Traciau ar hap

  1. BRO EDEYRNION
  2. NADOLIG, PWY A WYR?
  3. FE FYDD IT GROESO
  4. MOLIANT PLENTYN
  5. DAGRAU HIRAETH
  6. THE ROSE
  7. MIL HARDDACH WYT NA'R RHOSYN GWYN
  8. TYRD ATAF YN OL
  9. TRONS DY DAD
  10. WEL DYMA HYFRYD FAN (CLORACH)

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords