Sain Records

TRIAWD Y COLEG

Bywgraffiad

Roedd y Triawd – Meredydd Evans; Cledwyn Jones; Robin Williams – yn brif ffefrynnau canu ysgafn Cymru yng nghyfnod “Noson Lawen” y BBC, ac y maen' nhw'n dal i apelio heddiw gymaint ag erioed. Yn 1936, o dan arweiniad Sam Jones, sefydlwyd y BBC ym Mangor ac yna ar ôl y rhyfel gyda diwedd y bomio a’r peryglon dechreuodd pobl ddyheu am ddifyrwch eto. Canlyniad hyn oedd mwy o ddarllediadu Cymraeg o’r BBC ym Mangor gyda nifer o gyfrannwyr lleol, a daeth adloniant yn rhan o arlwy y BBC gyda dyfodiad rhaglen Noson Lawen. Roedd Meredydd Evans yn y coleg ar y pryd ac yn aelod o Triawd y Coleg a bob mis cafwyd cyfle ganddynt i berfformio ar raglan Noson Lawen, gan agor a chau bob sioe. Cyfuniad oedd y rhaglen o bobl leol ac amaturiaid o’r coleg, yn unigolion ac yn bartion a chorau gan amlaf. Ar ôl cyfnod llwyd y rhyfel fe gydiodd Noson Lawen yn nychymyg y Cymry a daeth gwên yn ôl i wynebau teuluoedd Cymru benbaladr. Cafodd Triawd y Coleg ddylanwad pellgyrhaeddol ar ddiwylliant Cymru ar y pryd yn ogystal â chreu adloniant ysgafn i greu difyrrwch, roedd caneuon y Triawd yn cynnig fwy na hynny mewn difri. Yn ei gyflwyniad i’r CD dyma ddywed Dafydd Iwan “o wrando eto, mae rhywun yn gwerthfawrogi mor berffaith oedd y dealltwriaeth rhwng y tri, mor dynn oedd plethiad y lleisiau, ac mor effeithiol y defnyddid yr elfen o hiwmor a pharodi i bwrpas. Ac fel gyda phob celfyddyd dda, weithiau mae’r hiwmor yn ategu teimlad dwysach, a’r neges o’r herwydd yn taro deuddeg, ac yn fwy diffuant, fel yn rhai o’r caneuon serch. Ond mae’r elfen o ddifyrrwch, o adloniant, ac o ogleisio yn rhedeg drwy’r cwbl – wedi’r cyfan caneuon i’w perfformio’n fyw o flaen cynulleidfa yw’r rhain, gyda chrefft y cyfeilyddion – Maimie Noel Jones, Ffrancon Thomas a Phyllis Kinney ar y rhai cynnar, a T. Gwynn Jones yntau ar draciau 1973 – yn ategu’r canu mewn cydymdeimlad perffaith o chwareus”.

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords