Sain Records

TRWYNAU COCH

Bywgraffiad

Y band a roddodd Cwm Tawe ar y map yn yr 80au gyda'u caneuon a'u hasbri heintus a'u diawledigrwydd beiddgar. Casglwyd eu traciau ynghyd ar un CD sydd wedi profi ei apel yn yr unfed ganrif ar hugain, gyda chlasuron fel Merched dan bymtheg, Wastod ar y tu fas, Niggers Cymraeg a Lipstics, Britfics a sane silc du.

Traciau ar hap

  1. BETH AM TAKE-AWAY
  2. MERCHED DAN BYMTHEG
  3. BYW AR ARIAN FY RHIENI
  4. COLLI TI
  5. COFIO O HYD
  6. BYWYD PRSONOL JAMES BOND
  7. MOTOBEICS O JAPAN
  8. MYND I'R CAPEL MEWN LEVI'S
  9. PAM MAE PAWB
  10. METHU DAWNSIO

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords