Sain Records

TYNAL TYWYLL

Traciau ar hap

  1. SATELLITE
  2. BYW TALU
  3. JACK KEROUAC
  4. Y BYWYD BRAF
  5. MAE'R TELYN WEDI TORRI
  6. GERDDI
  7. O'R DIWEDD
  8. DINOSAUR II
  9. FYSET TI?
  10. GWELD EISIAU DIM

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords