Sain Records

YR ODS

Bywgraffiad

Sefydlwyd Yr Ods yn 2006 gan Griff Lynch a Gruff Pritch yn ystod eu blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bellach mae’r band yn cynnwys yr aelodau canlynol: Gruff Pritch, Griff Lynch, Osian Howals, Osian Rhys a Rhys Aneurin. Mae’r holl aelodau yn dod o Wynedd. Wedi ymddangos yn Glastonbury, y Camden Crawl a Big Weekend Radio 1 yn y Faenol, mae'r Ods wedi hen sefydlu bellach fel un o grwpiau mwyaf dyfeisgar y sin Gymraeg. Dywedodd y cynhyrchydd a’r cerddor Dyl Mei am yr Ods: Mae Yr Ods yn feistri ar gymysgu gitar indie gyda phop modern gan greu caneuon bachog a chofiadwy. Dwi’n edrych ymlaen i glywed mwy gan y band, gan eu bod yn ffynnu wrth berfformio’n fyw. Os am wybodaeth pellach, cysylltwch gyda Guto Brychan; .(JavaScript must be enabled to view this email address) / 07816664185

Traciau ar hap

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords