Sain Records

Polisi Cyfrinachedd

Rydym yn ymrwymo i amddiffyn eich manylion personol. Byddem yn defnyddio y wybodaeth rydym yn ei dderbyn ganddoch yn gyfreithiol (gan gadw i’r Ddeddf Amddiffyn 1998).

Byddem yn casglu gwybodaeth amdanoch am 2 reswm: yn cyntaf, ar gyfer prosesu eich archeb, ac yn ail ar gyfer cynnig y gwasanaeth gorau posib i chi.

Ni fyddem yn eich e-bostio yn y dyfodol heb eich ganiatád.

Byddem yn rhoi’r cyfle i chi wrthod unrhyw e-bost marchnata ganddom yn y dyfodol.

Bydd y manylion byddem yn ei gasglu ganddoch yn cynnwys:

  • Eich enw
  • Eich cyfeiriad
  • Eich rhif ffôn
  • Eich cyfeiriad e-bost
  • Manylion cerdyn credyd/debyd
  • Ni fyddem yn casglu unrhyw wybodaeth sensetif amdanoch heb ganiatád.

Byddem yn cadw gwybodaeth am gwsmeriaid ar gyfer cyflymu’r broses archebu. Bydd y wybodaeth fydd gyda ni yn gywir a chyfredol. Gallwch wneud yn siwr fod eich manylion yn gywir ganddom trwy ein e-bostio. Os fyddwch yn darganfod manylion anghywir, gallem eu dileu a’u cywiro yn brydlon.

Bydd y wybodaeth bersonol fydd ganddom yn cael ei gadw’n saff gan gadw at ein rheolau diogelwch mewnol a’r gyfraith.

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords