Sain Records

Gwasanaethau

‘Y Profiad Gwerthfawr’
Mae SAIN yn cynnig dewis eang o wasanaethau ,

  • Stiwdios recordio 24 trac
  • Golygu Digidol
  • Recordio ar leoliad
  • Trosleisio
  • Dybio * Dyblygu * Cynhyrchu DVD * Amlgyfrwng * Dosbarthu * Cyhoeddi Cerddoriaeth * Pecynnau Recordio Preifat * Cerddoriaeth Llyfrgell

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud record, y cam cyntaf yw anfon manylion amdanoch, gyda CD ohonoch yn perfformio. Os ydych am logi’r stiwdio, gweler y linc stiwdio. Os ydych am logi’r stiwdio ar gyfer gwaith ôl-gynhyrchu, neu am logi cyfleusterau ar gyfer dybio neu olygu, cysylltwch â ni.

Mae SAIN hefyd yn cynnig ystod eang o wasanaethau megis dyblygu CD’s yn wir unrhyw beth yn ymwneud â CD a DVD. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth dosbarthu mewn rhai achosion, yn ogystal â chynllun Pecyn Recordio Sain i recordio eich côr, parti, ysgol neu fand.

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords