Sain Records

Cyhoeddi


Rhan bwysig o waith cwmni Sain yw cofrestru caneuon gyda chyrff fel PRS a MCPS, a gofalu bod cyfansoddwyr a pherfformwyr yn cael eu talu am bob defnydd o’u gwaith. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim, a thrwy gofrestru gyda Sain, fe gewch y fantais o gael is-gyhoeddwyr yng ngweddill y byd. Rydym hefyd yn argraffu cerddoriaeth brintiedig – holwch am ein catalog.

Slic label ar gyfer cerddoriaeth llyfrgell Sain, sef traciau gan gerddorion amlycaf Cymru, wedi eu golygu ar gyfer defnydd fel cerddoriaeth gefndir i deledu neu ffilm.

Mae Cyhoeddiadau Sain hefyd yn argraffu Cerddoriaeth Brintiedig. Mae nifer o gyhoeddiadau ar gael, yn cynnwys trefniannau ar gyfer corau meibion (TTBB), corau merched (SSA), a chorau cymysg (SATB), yn ogystal â llyfrau o ganeuon ac alawon.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Gwenan Gibbard – .(JavaScript must be enabled to view this email address) / cymerwch olwg ar y cynnyrch sydd ganddon yn barod ar ein gwefan

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords