Sain Records

Pecynnau Recordio


Mae tair stiwdio yng Nghanolfan Sain ger Llandwrog. Mae stiwdio 1 yn gallu cymryd corau hyd at 50 mewn nifer yn gyfforddus, neu grwpiau offerynnol amrywiol, ac mae piano Yamaha grand wedi ei leoli yno. Mae stiwdio 2 a 3 yn addas ar gyfer recordio deunydd llafar neu offeryn unigol, neu ar gyfer trosleisio ac ôl-gynyrchu. Gellir gweld lluniau o’r stiwdio a mwy o fanylion ar ein gwefan , neu ar tudalen Facebook

Ein gwasanaeth:
 • Ól-gynyrchu – Golygu, cymysgu a mastro digidol
 • Mae croeso i chi fod yn bresennol mewn unrhyw sesiwn ôl-gynhyrchu. Fe gewch gopi o’r master gorffenedig i wrando arno a’i gymeradwyo cyn iddo gael ei ddyblygu.
 • Cynllunio ac argraffu’r cloriau
 • Bydd y cloriau mewn lliw llawn ac wedi eu cynllunio’n broffesiynol. Mae croeso i chi anfon lluniau a chynnwys ar gyfer y clawr ac fe gewch broflenni i’w cymeradwyo cyn argraffu.
 • Clirio hawlfraint a thaliadau hawlfraint
 • Bydd Sain yn gyfrifol am glirio caniatâd a phob taliad hawlfraint, a gallwn hefyd gynnig gwasanaeth cofrestru pob gwaith newydd gyda’r PRS a’r MCPS er mwyn sicrhau fod pob cyfansoddwr a threfnydd yn cael yr hyn sy’n ddyledus iddynt. Mae clirio cyfieithiadau yn cymryd amser ac felly mae’n bwysig eich bod yn anfon rhestr caneuon i ni cyn gynted â phosib.
 • Mae ein pecynnau recordio yn hyblyg iawn – gallwn gynnig amrywiaeth eang o wasanaethau i wneud eich prosiect yn llwyddiannus.
Pecyn Syml – £1,000+TAW
 • 4 awr recordio yn y stiwdio gyda pheiriannydd profiadol
 • 4 awr ôl-gynhyrchu (golygu, cymysgu a chreu master)
 • Clawr 4 tudalen lliw llawn wedi ei ddylunio’n broffesiynol
 • Gwasanaeth clirio hawlfreintiau a chofrestru caneuon
 • 500 copi o’ch CD
Pecyn Safonol – £1,500+TAW
 • 1 diwrnod recordio yn y stiwdio gyda pheiriannydd profiadol
 • 1 diwrnod ôl-gynhyrchu (golygu, cymysgu a chreu master)
 • Clawr 8 tudalen lliw llawn wedi ei ddylunio’n broffesiynol
 • Gwasanaeth clirio hawlfreintiau a chofrestru caneuon
 • 500 copi o’ch CD
Pecyn Arian – £2,200+TAW
 • 2 ddiwrnod recordio yn y stiwdio gyda chynhyrchydd a pheiriannydd profiadol
 • 2 ddiwrnod ôl-gynhyrchu (golygu, cymysgu a chreu master)
 • Clawr 8 tudalen lliw llawn wedi ei ddylunio’n broffesiynol
 • Gwasanaeth clirio hawlfreintiau a chofrestru caneuon
 • 500 copi o’ch CD
Pecyn Aur – £3,400+TAW
 • 2 ddiwrnod recordio yn y stiwdio gyda chynhyrchydd a pheiriannydd profiadol
 • 3 diwrnod ôl-gynhyrchu (golygu, cymysgu a chreu master)
 • Clawr 12 tudalen lliw llawn wedi ei ddylunio’n broffesiynol
 • Gwasanaeth clirio hawlfreintiau a chofrestru caneuon
 • Hyrwyddo a dosbarthu eich cynnyrch gan dîm profiadol Sain
 • 1000 copi o’ch CD
Opsiynau ychwanegol – telerau i’w trafod
 • Recordio mewn lleoliad allanol o’ch dewis – gall fod y lle y byddwch yn ymarfer, neu adeilad arall y carech ei logi. Yr artist fydd yn gyfrifol am gostau’r lleoliad a sicrhau bod y lleoliad yn addas.
 • Cyfeiliant offerynnol ychwanegol.
 • Copiau CD ychwanegol
 • Rhyddhau ar ffurf digidol – ar wefan Sain, ac ar wefannau digidol eraill – i-Tunes, Spotify, Amazon, e-Music
 • Llogi piano ddigidol safonol
 • Pecynnu amrywiol
 • Recordio mewn lleoliad allanol o’ch dewis – gall fod y lle y byddwch yn ymarfer, neu adeilad arall y carech ei logi. Yr artist fydd yn gyfrifol am ein costau teithio, costau’r lleoliad a sicrhau bod y lleoliad yn addas.
Talu am eich Pecyn Recordio
 • Bydd blaendal o 10% o’r gost yn daladwy mis cyn i chi recordio. Yna gallwch dalu’r gweddill mewn un taliad pan fyddwch yn derbyn eich CD neu rannu’r swm dros flwyddyn a thalu 25% pob chwarter. Os fyddwch yn talu’r cyfanswm mewn un taliad byddwn yn cynnig gostyngiad o 5%.
 • Unwaith byddwch wedi cytuno ar ddyddiadau recordio gyda Sain, byddwn yn anfon cytundeb recordio atoch. Bydd y cytundeb yn nodi’r dyddiadau recordio, a’r nifer o gryno-ddisgiau yr ydych am eu harchebu.
 • Cysylltwch ag .(JavaScript must be enabled to view this email address) neu .(JavaScript must be enabled to view this email address) gydag unrhyw ymholiad.
RECORDIAU CORFFORAETHOL

Os yw eich cwmni neu fudiad am gael casgliad o ganeuon ar CD fel anrheg neu gyfrwng PR corfforaethol, gyda neges arbennig – dewch i siarad gyda ni.

TRWYDDEDU

Os ydych yn awyddus i recordio eich hun mewn stiwdio arbennig neu adref ar eich cyfrifiadur ond yn chwilio am label i drwyddedu’r CD er mwyn rhyddhau’r gwaith yn fasnachol yna cysyllter â Dafydd Roberts ar .(JavaScript must be enabled to view this email address) i drafod y prosiect ymhellach.

RHYDDHAU CD MASNACHOL AR UN O LABELI CWMNI RECORDIAU SAIN

Os ydych yn awyddus i ryddhau CD masnachol ar label SAIN. RASAL, COPA neu GWYMON yna anfonwch demo o’ch caneuon ar CD ynghyd ag ychydig o fanylion amdanoch eich hun neu’r grwp at sylw’r Panel Cynnyrch, Canolfan SAIN, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd LL54 5TG neu .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords