Sain Records

Stiwdio


Mae tair stiwdio yng Nghanolfan Sain ger Llandwrog sy’n gwbl rhyngweithiol – gallwch gychwyn recordio eich prosiect mewn un stiwdio a symud i stiwdio wahanol i gymysgu neu olygu. Cynlluniwyd stiwdio 1 yn arbennig ar gyfer Sain yn 1980 ac fe’i diweddarwyd yn rheolaidd ers hynny. Mae’n addas ar gyfer recordio corau hyd at 50 mewn nifer yn gyfforddus, grwpiau offerynnol amrywiol hyd at gerddorfa siambr, ac mae piano cyngerdd Yamaha wedi ei leoli yno. Mae stiwdio 2 a 3 yn ddelfrydol ar gyfer recordio llais neu offeryn unigol, golygu, cymysgu, dybio, a mastro.

Stiwdio 1

Mae’r stiwdio recordio yn mesur 12m x 9m gyda rhannau acwstig byw a marw ac yn cynnwys bwth wedi’i ynysu o weddill y gofod. Mae’r ystafell reoli yn 7.5m x 7.5m gyda system awyru.

Offer

Mae defnydd yr offer canlynol yn gynwysedig wrth logi’r stiwdio:-

 • Piano – Yamaha Grand C7
 • Piano drydan/allweddell – Yamaha S90ES
 • Gitar acwstig – Guild
 • Gitar drydan – Fender USA Strat
 • Gitar fâs – Yamaha
 • Amp – Fender Twin Reverb
 • Organ – Hammond ac atseinydd Leslie
 • Allweddell – Yamaha DX7 fd II, Oberheim M1000, Roland 2080
 • Prosesydd gitar – Line 6 Pod
 • Meicroffonau – AKG, Audio Technical, Beyer, Milab, Neumann, Sennheiser, Shure, Sony
Ystafell reoli

 • Desg gymysgu – AMEK Rembrandt 56 sianel gydag awtomeiddio, totall recall a virtual dynamics
 • Recordydd/golygydd amldrac digidol – system Pyramix 48 trac gyda meddalwedd mewnforio llun, plyg-ins amrywiol, a meddalwedd meistro.
 • Meddalwedd arall sydd ar gael: Sonar , Sound Forge a meddalwedd glanhau sain
 • System recordio disg galed – IZ Systems Radar 24 & DVD RAM
 • Peiriant tâp 2” 24 trac – Sony MCI gyda Dolby A
 • Uchelseinyddion – cyfuniad o unrhyw 3 pâr – ATC SCM 100A, Genelec 1029, Yamaha NS10M
 • Cyfrifiadur yn cynnwys meddalwedd ProTools Light, Pyramix Native, Sound Forge 8, CD Architect 5, softsynths a plug-ins amrywiol
 • 10 cyfyngydd – yn cynnwys Avalon, Lexicon a DBX
 • 2 linell oedi – Ibanez
 • Gatiau sain – Drawmer (6)
 • Atsain – Lexicon PCM91, AMS RMX16, Yamaha Rev5, 2 x SPX90
 • Cynhyrfydd sain – Aphex, Eventide H3000 Harmoniser, Roland DEP5
 • Prosesydd tonyddiaeth – Antares ATR1 (uned caledwedd a meddalwedd plyg-in VST ar gael)

Stiwdio 2

 • Ystafell reoli 6m x 5m wedi ei hynysu, a stafell peiriannau wedi ei chysylltu.
 • Desg gymysgu – Yamaha 02R
 • Recordydd/golygydd amldrac digidol – system Pyramix native
 • Meddalwedd arall sydd ar gael: Sonar, Sound Forge a meddalwedd glanhau sain
 • Recordydd MO 8 trac – Genex GX8000
 • Recordydd 2 drac ¼” tâp ‘reel-to-reel’ – Tascam BR-20 with Dolby A & SR
 • Recordydd DAT – Tascam gyda chôd amser
 • Recordydd CD – Marantz dyblyg
 • Recordydd casét dyblyg
 • Recordydd F1
 • Recordydd MD – Tascam
 • Uchelseinyddion – ATC SCM20, Yamaha NS10M
 • Peiriant chwarae recordiau – Stanton
 • Offer chwarae fideo – DVCam, U-Matic, VHS, Beta SP
 • Atseinyddion – Lexicon PCM91, Yamaha SPX90
 • Cyfyngwyr – Avalon AD2044, DBX DDP
Bwth recordio

Mae’r bwth recordio 3m x 2.5m wedi ei gysylltu i stiwdio 2 a 3 ac yn addas ar gyfer recordio llais a thros-recordio offerynnau unigol.
Stiwdio 3

Mae Stiwdio 3 ar gael hefyd i’w logi fel uned ar wahân. Mae’r uned yn cynnwys bwth recordio llais, ystafell reoli, cegin/lolfa, toiled. Gellir llogi offer hefyd.

 • Ystafell reoli 4m x 3.5m wedi ei awyru a’i ynysu.
 • Desg gymysgu – Yamaha 01V
 • Recordydd/golygydd amldrac digidol – Pyramix sy’n gweithio gyda llun ac yn cynnwys offer mastro
 • Recordydd CD – HHB Burn-it
 • Offer chwarae fideo – DVCam, U-Matic, VHS, Beta SP
 • Uchelseinyddion – Genelec 8050 a subwoofer
Offer ychwanegol
 • Recordydd digidol 8 trac – TASCAM DA88 × 2
 • Atsain – Lexicon PCM91
 • Drymiau Electronig – Akai S900, Alesis D4, Akai S3000XL & ME35T
 • Samplydd – Akai S900, S3000XL
Recordio ar leoliad

Mae gan Sain offer amrywiol ar gael ar gyfer anghenion recordio ar leoliad, a phrofiad o recordio pob math o gerddoriaeth, o hip hop i glasurol, mewn lleoliadau sy’n amrywio o’r dafarn leol i Neuadd Frenhinol Albert – cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

TELERAU LLOGI STIWDIO SAIN
Stiwdio 1 – Recordio (yn cynnwys ’stafell reoli a pheiriannydd)
 • £55 yr awr
 • £375 y diwrnod (9 awr yn cynnwys cinio)
 • £1000 – 3 diwrnod
 • £1500 yr wythnos (5 diwrnod)
 • Tiwnio piano – £60
Stiwdio 1 – Ymarfer / Fel Lleoliad (stiwdio yn unig – yn cynnwys piano)
 • £15 yr awr
 • £100 y diwrnod (9 awr yn cynnwys cinio)
 • £250 3 diwrnod
Stiwdio 1 – Gellir llogi i recordio heb beirianydd
 • Cysylltwch a Dafydd M Roberts – .(JavaScript must be enabled to view this email address) am fwy o fanylion a phrisiau
Stiwdio 2 neu 3 – Recordio (yn cynnwys peiriannydd)
 • £40 yr awr
 • £275 y diwrnod (9 awr yn cynnwys cinio)
 • £750 3 diwrnod
 • £1125 yr wythnos (5 diwrnod)
Recordio allanol
 • £200 hanner diwrnod (4 awr)
 • £360 y diwrnod (9 awr yn cynnwys cinio)
 • Oriau ychwanegol ar ôl 9 awr – £50 (yr awr)
 • Teithio – 40c y filltir o Sain. Mae amser teithio yn gynwysedig yn yr oriau gwaith
 • Ychwanegol – Gellir llogi piano trydan/allweddell llawn maint Yamaha S90ES ar gyfer recordio allanol am £50 y diwrnod
 • Nid yw’r prisiau uchod yn cynnwys TAW
Am fanylion pellach am unrhyw un o’r gwasanaethau uchod, cysyllter â Dafydd M Roberts .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords