Sain Records

MC Mabon - Jonez Williamz

MC Mabon - CopaCD003

Mae Copa’n falch i gyflwyno Jonez Williamz, albwm newydd ddyfeisgar a rhyfeddol gan Mabon. Wedi’i recordio’n Gaiman, tref Cymraeg ym Mhatagonia, Ariannin, ac mewn amryw o stiwdios drwy Gymru yn ystod 2006 a 2007. Mae Jonez Williamz yn drysor llawn anrhefn gyda geiriau lliwgar, hiwmor brwnt ac amryw o steiliau cerddorol. Dywedodd MC Mabon,

“Roedden ni’n hynod ffodus i gael y cyfle i fynd allan yno i recordio. Hwn ydi’r albwm Gymraeg gynta’ i gael ei recordio allan fan’ ne a’r gynta’ i gael ei recordio ar gyfandir arall dwi’n meddwl, so mae hynna’n dda! Doedd o ddim yn hawdd, ond roedd o’n werth o.”

Cydweithiodd MC Mabon gydag artistiaid o Batagonia â Chymru gan gynnwys Huw Owen (mr.huw), Dave Wrench, Frank Naughton, Hector MacDonald a Greg Haver i greu 10 cân amrywiol iawn. Mae Jonez Williamz yn cynnig amrywiaeth o ganeuon o felodi i rap. Mae’r cyfuniad o offerynnau a’r steil eang yn creu cynfas o hyfrydwch. Ychwanegodd Mabon,

“Mae wedi bod yn broses hir, wedi sgwennu’r holl ganeuon fy hun ac maen nhw wedi datblygu a’u haddasu wrth fynd ymlaen ac wrth weithio ar ddau gyfandir gwahanol. Rydw i o’r farn ei bod nhw’n dda iawn!”

MC Mabon yw prif gynhyrchydd ei gampwaith gan gyd-gynhyrchu’r albwm gyda Greg Haver, a adnabyddir am ei sgiliau amrywiol a’i drefniadau dyfeisgar gydag artistiaid fel `Super Furry Animals’, `Lost Prophets’ a’r `Manic Street Preachers’. Mae cynhyrchiad cynnes Haver yn amlwg drwy’r albwm ac yn gwneud cyfiawnder gyda cherddoriaeth Mabon. Does dim amheuaeth, bod Jonez Williamz yn llawn dyhead melys rhywiol ac yn gadael y gwrandäwr i hiraethu am fwy.

Mae’r albwm wedi’i hysbrydoli gan amryw o bethau od ac anhygoel o fyd llawn hyfrydwch MC Mabon, gan gynnwys “perros locos, stiwardes awyr, armadillos, gor-boblogi, cynhesu byd-eang, gwin a choffi!”

Dywedodd y cyflwynydd Huw Stephens, Radio 1

“Heb gyfaddawdu na meddwl dwywaith am geisio dyfeisio, mae MC Mabon yn parhau i greu campweithiau cerddorol fel ni welwyd erioed o’r blaen.”

Rhestr y Traciau

 1. Pethe Gwell
 2. Llond Bola
 3. Gloi Boi Heb Gar
 4. Lawr i Comodoro
 5. Be Di Be
 6. Perros Locos
 7. Gwynt a Glaw
 8. O Ffrind
 9. Pwdin
 10. Dau Gam Ymlaen
 • Rhifnod : CopaCD003
 • Label: Copa
 • Genre: Pop
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2007

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @LabelCopa