Sain Records

Mr Huw - Hud a Llefrith

Mr Huw - CopaCD006

Wedi’i gynhyrchu a’i recordio ar beiriant 8 trac gan mr huw yn “nhywyllwch iard esgyrn Nant Peris” ac “ystafell waed a rhyw Caernarfon”, mae Hud a Llefrith yn cydweddu storïau tywyll dros felodïau bywiog a hapus. Mae’r albwm yn ddilyniant arbennig i Llond Lle o Hwrs a Lladron clodwiw a ryddhawyd yn 2007.

Unwaith eto mae mr huw yn trin materion pob dydd ac yn creu delweddau cryf am farwoldeb, sef prif thema’r albwm hwn. Er hyn, dywedodd Huw,
“Er bod marwoldeb yn chwarae rhan fawr ar yr albwm dwi’n cysidro Hud a Llefrith i fod yn albwm positif. Dwi wastad wedi bod yn un am ysgrifennu am bethau tywyll. Mae’r ymennydd a’r dychymyg yn crwydro i mewn i lefydd na ddylen nhw weithiau, neu i lefydd y dylen nhw!”

Mae mr.huw yn herio genre ac yn gwthio ffiniau gan gyfuno a threfnu seiniau’n effeithiol gyda chryn ddychymyg a mynegiant cerddorol crefftus. Mae’n cyflwyno curiadau electronig, noeth ac weithiau hypnotig. Ond geiriau, storïau a delweddau mr huw a ddaw a’i dalent i’r amlwg.

Dywedodd y cyflwynydd BBC Radio 1, Bethan Elfyn,
“Mae Mr Huw yn dipyn o gymeriad – hiwmor sych a cherddor profiadol tu hwnt heb sôn am ei
farddoni a’r defnydd creadigol o’r geiriau hollol nuts. Mr Huw di’r peth agosaf sy’ gynnon ni yng
Nghymru i’r ‘anti-folk scene’, caneuon syml ar yr olwg gyntaf, ond sy’n cuddio tywyllwch mawr
tu ôl i’r hiwmor – ydi mae’n codi ofn arna i ‘chydig bach ac wedyn fydda i’n chwerthin yn nerfus –
dyna’r berthynas sy’ gen i â Mr Huw!”

Rhestr y Traciau

 1. Hunanladdiad
 2. Petha Bach
 3. Ffrind Gora Marw
 4. Ofn Bod Ofn
 5. Y Dyn, Y Chwedl
 6. Mi Nath i Chdi Betha Drwg
 7. Cannibals a Rhyw
 8. Esgyrn Glân
 9. Ar Dân
 10. Stori Drist
 11. Nid Menyn yw Popeth Melyn
 12. Hud a Llefrith
 • Rhifnod : CopaCD006
 • Label: Copa
 • Genre: Pop
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2009

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @LabelCopa