Sain Records

Derwyddon Dr Gonzo - Stonk!

Derwyddon Dr Gonzo - CopaCD007

Stonkiwch yma NAWR!

Ewch i nôl eich gwisg ffansi a dewch o hyd i’ch ‘sgidiau dawnsio! Newyddion mawr, mae COPA’n falch o gyflwyno un o’r albyms mwyaf ffynci a welodd y Sîn Roc Gymraeg ers blynyddoedd!

Mae Stonk!, albwm cyntaf Derwyddon Dr Gonzo, yn argoeli i fod yn siwper ffres, siwper ffynci a ffandabidosi!

Wedi iddynt ennill nifer o wobrau Roc a Phop BBC Radio Cymru eleni gan gynnwys Band Byw Gorau Cymru, mae Derwyddon Dr Gonzo yn teimlo fod yna achos am barti – a hynny mewn ffurf albwm. Mae Stonk! yn wallgof ac yn ffynci gan gynnig 13 o draciau, bob un ohonynt yn berl sy’n sefyll ar ei ben ei hun.

Mae nifer o themau yn llifo drwy’r albym gan greu ymdeimlad cynhyrfus a boncyrs. Mae KO a Madrach, a glywyd ar sengl a rhyddhawyd eisoes, yn cynnig ymdeimlad ‘upbeat’ iawn ac mewn gwrthgyferbyniad mae Bwthyn yn cynnig cymysgedd o ddisgo rhywiol rhyfedd a llais tyner Gwyneth Glyn fel gwestai ar y gân. Mae Raptil a What Goes Around yn ffefrynnau i’r band, dywedodd Ifan, prif leisydd y grwp, “Mae’r rhain yn dipyn mwy ffynci a thywyll i’w gymharu efo’r senglau diwethaf. Mae criw o Goleg Llundain yn westeion ar What Goes Around ac yn rhoi digon o hwyl a gwallgofrwydd i fewn i’r gân.”

Ynghyd â’r uchod mae nifer o westeion eraill yn ymddangos ar yr albwm gan gynnwys Nobsta Nuts o’r Headcase Ladz ar No Pants Dance, Miriam Isaac ar Shampw a’r bitbocsiwr a’r rapiwr Ed Holden ar KO. Dywedodd Cai Dyfan, drymiwr y band, “Mae cydweithio efo pobl mor dalentog â Gwyneth Glyn ac Ed Holden (Mr.Phormula) ymysg eraill wedi bod yn fraint, mae’n rhoi dimensiwn arall i’r gerddoriaeth, ac mae’n sypreis bach neis i bwy bynnag sy’n gwrando ar y trac!”

Recordiwyd y ddwy sengl gyntaf gyda Dave Wrench yn Stiwdio Bryn Derwen ar fryniau Bethesda tra recordiwyd y gweddill gan Sir Doufus Styles yn Wings for Jesus, Caerdydd.

Maent yn denu cynulleidfaoedd lle bynnag yr aent ac yn perfformio setiau sy’n gymysgedd clyfar o ffync, hip hop, jas ac electronica. Llynedd llwyddodd Derwyddon Dr Gonzo i wneud enw da mewn gwyliau fel Latitude wrth iddynt gael pobl iddawnsio fel gwallgofiaid, er nad oedd y mwyafrif yn deall y geiriau! Eleni, mae’r band yn disgwyl ymlaen am haf trydanol arall, ac i berfformio fel prif fand Maesb ar y nos Sadwrn olaf. Ychwanegodd Ifan, “Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw. Rydyn ni wedi bod yn meddwl am sut i’w gwneud hi’n sioe fawr a dyna’r oll sgen i i’w ddweud yw dewch i’r gig gyda gogyls a hen ddillad…deud dim mwy!”

Rhestr y Traciau

 1. Dangos dy Wiwar
 2. K.O.
 3. Llacia dy Drôns
 4. No Pants Dance
 5. Chaviach
 6. Raptil
 7. Don't Stop
 8. Salsa Talsarna
 9. Bwthyn
 10. Tomi yn y Goedwig
 11. Shampŵ
 12. What Goes Around
 13. Madrach
 • Rhifnod : CopaCD007
 • Label: Copa
 • Genre: Pop
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2009

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @LabelCopa