Sain Records

Y Bandana - Bywyd Gwyn

Y Bandana - CopaCD018

Pan oeddwn fachgen, fel bachgen y canwn. A hwnnw’n fachgen ifanc oedd wedi ei daflu o’r dafarn ar nos Sadwrn wlyb, oherwydd ei fod ‘dan oed. Ydyn, rydyn ni’n `nabod Y Bandana ers iddyn nhw brin fod yn bedair ar ddeg mlwydd oed ac maen nhw wedi ein tywys trwy ddyddiau dihafal glaslencyndod. Roedd eu halbwm cyntaf, a oedd yn dwyn yr un teitl ag enw’r band, yn fewnwelediad i feddyliau criw o fechgyn ifainc – hanes y cymeriad Mr Pei, hogyn drewllyd yr ysgol, Sali Mali – maen nhw wedi creu anthemau cofiadwy am bob un. Mae’r band dihafal o fywiog, sy’n perfformio fel bod cerrynt trydanol wedi eu meddiannu, wedi ennill y wobr ‘Cân y Flwyddyn’ Gwobrau’r Selar dair blynedd o’r bron. Maen nhw’n dal eu cynulleidfa yn y caneuon carlamus; a honno’n gynulleidfa sy’n mopio’r un fath o Gaernarfon i Gaerdydd. Ond os oeddech yn meddwl mai unig apêl Y Bandana oedd brwdfrydedd ieuenctid ffôl mewn curiadau lliwgar, bydd eu hail albwm, ‘Bywyd Gwyn’ yn profi y gallant sianelu’r un egni i diroedd cerddorol newydd. Mae’r bechgyn wedi tyfu. Maen nhw wedi cael camu i wres y dafarn ac wedi dysgu talu’r pris y bore wedyn. Maen nhw wedi blasu rhyddid go iawn. Wedi medru dal llygad yr hogan wrth y bar, ei hennill fel cariad, ac yna mynd o dan ei bawd. Dyma ffrwyth llafur blwyddyn o waith gyda’r cynhyrchydd Mei Gwynedd; blwyddyn a welodd sŵn Y Bandana yn troi cornel drymach, yn arbrofi gydag offerynnau pres, ac yn codi’r gitâr acwstig ar brydiau eraill. Dechreuodd y siwrnai trwy recordio’r sengl boblogaidd ‘Heno yn yr Anglesey’ a ‘Geiban’; dwy gân sy’n hawlio eu lle ar yr albwm. Mae awgrym o sŵn amrwd Y Trwynau Coch yn ‘Byth yn Gadael y Tŷ’, ac mae un o ganeuon diweddaraf Y Bandana, ‘Gwyn ein Byd’, yn dipyn mwy hamddenol, ac yn benthyg ei themâu i deitl yr albwm.

Rhestr y Traciau

 1. Cyffur
 2. Llafn y llif
 3. Byth yn gadael y Tŷ
 4. Heno yn yr Anglesey
 5. Dim byd tebyg
 6. Ffwrnais
 7. Geiban
 8. Paid a d'eud na
 9. Gwyn ein byd
 10. Problema' pen melyn

Mewn Stoc
£4.99 £9.99

 • Rhifnod : CopaCD018
 • Label: Copa
 • Genre: Pop a Roc
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2013

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @LabelCopa