Sain Records

Sŵnami - Du a Gwyn

Sŵnami - CopaCD020

Mae’n syndod weithiau pa mor gyfarwydd y gall rhywun ddod gyda band, trwy eu gwaith caled, gigio di-baid a’u gallu i gyfansoddi caneuon sy’n cydio’r dychymyg – a hynny heb fawr ddim cynnyrch i’w henw. Dim ond dwy sengl sydd yn siop Sŵnami ar hyn o bryd, ond mae’r enw yn gwbl gyfarwydd trwy Gymru ben baladr, a’r torfeydd yn medru canu eu set gyfan. Diolch byth felly y bydd eu EP newydd ‘Du a Gwyn’ yn barod i’w phrynu gyda phres poced poeth y ‘Steddfod – does wybod pa uchelfannau sydd o fewn cyrraedd y band bellach.

Ers ffurfio yn 2010, mae sŵn Sŵnami wedi tyfu’n enfawr. Meddai Lewis Williams, drymiwr; “Roedda ni wedi dod o hyd i’n traed trwy weithio gyda Rich (Stiwdio Fferlas) o’r blaen – proses naturiol oedd mynd yn ôl ato, gan wthio’n hunain ymhellach. Roedd hi’n fwriad penodol ganddo ni i gyfleu’r un sŵn a bandiau indi roc tebyg i ‘Two Door Cinema Club’, ‘Foals a Phoenix’, ac ar ôl gwaith caled iawn yn cyd-gynhyrchu, ryda ni’n hapus ein bod ni wedi dal egni presennol Sŵnami ar yr EP yma.”

Yn wahanol i gloriau lliwgar y senglau ‘Eira’ a ‘Mynd a Dod’, yn lythrennol felly, mae clawr yr EP newydd yn ddu a gwyn, a’r cynnwys yn brawf y gall y band droedio tiroedd tywyllach nag o’r blaen – yn thematig ac yn gerddorol. Mae llawer o’r caneuon yn trin a thrafod bod rhwng dau le – y simsanu rhwng cwestiynau ac atebion – y du a’r gwyn. Ond mae yma anthemau mawrion, a’r gân sy’n benthyg ei henw i’r EP yn ysgwyd gyda grym Sŵnami.

Sŵnami enillodd y wobr ‘Sesiwn C2 y flwyddyn’ ac ‘Y grŵp a ddaeth i amlygrwydd’ yng ngwobrau RAP 2012, maen nhw wedi perfformio mewn gwyliau mawrion megis Wakestock, wedi eu dewis fel un o fandiau ‘BBC Introducing’, ac wedi eu chwarae sawl tro ar raglen Jen Long ar Radio 1. Hyn oll a mwy, cyn i guriadau carlamus ‘Du a Gwyn’ guro ar glustiau unrhyw un.

Disgrifia’r cyflwynydd Huw Stephens (Radio Cymru a Radio1) Sŵnami fel “un o fandiau mwyaf cyffrous Cymru gyda chaneuon cynhyrfus a balch. Mae ganddynt barodrwydd heintiedig i gyfansoddi tiwns gitâr cryf a diddorol.”

FIDEO NEWYDD O’R GAN GWREIDDIAU GAN SWNAMI

Rhestr y Traciau

  1. Y Nos
  2. Gwreiddiau
  3. Aros
  4. Pen y Daith
  5. Du a Gwyn

Mewn Stoc
£5.99

  • Rhifnod : CopaCD020
  • Label: Copa
  • Genre: Pop / Rock
  • Fformat: EP
  • Dyddiad Rhyddhau: 2013

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @LabelCopa