Sain Records

Y Bandana - Fel Tôn Gron

Y Bandana - CopaCD024

Mae bron i dair blynedd wedi mynd heibio ers i Y Bandana, y grŵp o ochrau Caernarfon, ryddhau ei hail albwm ‘Bywyd Gwyn’. O’r diwedd mae’r grŵp yn barod i rannu ei trydydd albwm ‘Fel Tôn Gron’. Profodd eu casgliadau blaenorol yn boblogaidd gyda’r gwrandawyr ac ni fydd yr albwm newydd yma’n siomi.

Dyma albwm llawn egni, amrywiaeth ac wrth gwrs alawon bachog sydd wedi cael ei recordio a’i gynhyrchu gan y band ei hun. Mae’r albwm yn ffrwyth llafur aelodau’r band sydd wedi datblygu drwy eu profiadau blaenorol yn y stiwdio ac o berfformio’n fyw yn ddidrugaredd ers ffurfio pan oedd y pedwar yn yr ysgol nôl yn 2007.

Mae “Fel Tôn Gron” yn gasgliad o ddeg o ganeuon sydd heb eu rhyddhau o’r blaen – ond bydd rhai caneuon yn gyfarwydd i fynychwyr rheolaidd gigs hwyliog ac egniol y band am eu bod wedi bod yn eu cynnwys yn ei set byw ers yr haf.
O’r gân roc gwleidyddol “Dal i Ddysgu” i’r caneuon pop hwyliog a direidus “Dant y Llew” ac “Y Felan Las” i’r hamddenol “Cyn i’r Lle ‘ma Gau”, mae’r albwm hwn yn gymysgedd o ganeuon i apelio at bob chwaeth.
Bydd ‘Fel tôn gron’ yn cael ei lansio nos Sadwrn, Mawrth 12fed gyda gig yn Neuadd y Farchnad, Caernarfon – tocynnau’n £10.

Rhestr y Traciau

 1. Dal i Ddysgu
 2. Y Felan Las
 3. Meddwl Rhydd
 4. Dant y Llew
 5. Agor dy Ben
 6. Dŵr, Tân, Cân
 7. Disgyn
 8. O Rïa
 9. Diwedd y Gân
 10. Cyn i'r Lle 'ma Gau
 • Rhifnod : CopaCD024
 • Label: Copa
 • Genre: Pop/Rock
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2016

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @LabelCopa