Sain Records

Abadas

Abadas

CYMRAEG & GAELEG (NID yw’r DVD yn cynnwys fersiwn Saesneg!!!)

Mewn cuddfan o dan ei wely, mae hoff lyfr bachgen bach o’r enw Ben. Nid llyfr cyffredin mo hon, ond un sy’n gartref i’r Abadas: Hari’r hipo swil, Seren yr ystlum annwyl ac Ela’r llwynog llawen. Unwaith agorir y llyfr, daw’r tri’n fyw ac yna gall yr hwyl gychwyn. Dyma dri sydd wrth eu bodd yn chwerthin, chwilota a chwarae. Eu hoff gêm yw ‘gêm y geiriau’. Ymunwch gyda’r Abadas anturus wrth iddyn nhw geisio asio swˆ n gair gyda’r ddelwedd a chael amser “aba-dw-bi-dî” wrth wneud!

Pennodau
01. Gwdihŵ
02. Cyfrifiadur
03. Ymbarél
04. Esgid Rolio
05. Trên Stêm
06. Sgi
07. Crwban y Môr
08. Tân Gwyllt
09. Anrheg
10. Map

Deunydd Ychwanegol
3 Jigso 9 Darn
Gêm Cyfri

CYMRAEG & GAELEG (NID yw’r DVD yn cynnwys fersiwn Saesneg!!!)

Mewn Stoc
£4.99 £9.99

  • Rhifnod : SAIN DVD 123

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords