Sain Records

Peppa Pinc - HELFA DRYSOR

Peppa Pinc - HELFA DRYSOR

Mochyn bach busneslyd yw Peppa ac mae’n byw gyda Mami a Dadi a’i brawd bach annwyl, George. Mae Nain a Taid Mochyn yn trefnu Helfa Drysor i Peppa a George. Tybed a fedran nhw ddilyn y cliwiau a dod o hyd i’r trysor?

PENODAU YCHWANEGOL

*PENBLWYDD MAMI MOCHYN *EIRA *TYLWYTH TEG Y DANNEDD *Y CAR NEWYDD *CASTELL Y GWYNT *FY NGHYFNITHER CARYS *CREMPOG *GWARCHOD *TEIMLO’N SAL

DEUNYDD YCHWANEGOL

  • 1 JIGSO 9 DARN
  • 1 JIGSO 16 DARN
  • GEM SIAPIAU A LLIWIAU

DEUNYDD DVD-ROM

*LLUNIAU LLIWIO
GWEFANNAU

Mewn Stoc
£4.99 £9.99

  • Rhifnod : SAIN DVD 116

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords