Sain Records

9bach - 9bach

9bach - GWYMONCD007

Wedi’r tamaid I aros pryd gyda C’weiriwch fy Ngwely a Yr Eneth Gadd ei Gwrthod mae GWYMON yn falch i gyhoeddi albym gyfan gyntaf 9Bach (o’r un enw). Bydd y lawnsiad swyddogol yn Galeri, Caernarfon ar Fehefin 13eg.
Wedi’i recordio yn stiwdio Wings for Jesus yng Nghaerdydd, cyd-gynhyrchwyd yr albym gan 9Bach a Kris Jenkins; y peiriannydd oedd Sir Doufus Styles. Mae’r casgliad yn hedfan o dywyllwch i’r uchelfannau ac yn rhoi gwedd newydd ar ganeuon traddodiadol.
Ers i Lisa Jen Brown a’i phriod Martin Hoyland greu 9Bach dair blynedd yn ôl, maen nhw wedi sefydlu eu hunain fel band sy’n rhoi bywyd a lliw newydd i alawon a chaneuon gwerin Cymru, a’u dwyn i sylw cynulleidfa gyfoes newydd. Ceir 10 trac ar yr albym sy’n mynegi emosiwn, sentiment ac angerdd ac sydd eto’n caniatau i Lisa ryddid i gyfleu’r alawon yn ei dull arbennig ei hun.
Meddai Lisa : “Does dim yn gymhleth yn yr offerynnau, ond maen nhw’n ategu’r hyn sydd yn yr alawon yn barod”.
Beth sy’n gwneud yr albym mor ddiddorol yw fod 9Bach wedi defnyddio offerynnau a thechnegau traddodiadol (telyn, harmoniwm, sielo, offer taro a chynghanedd lleisiol) a’u gosod mewn cyd-destun roc safonol (dryms, bas, gitar drydan a Fender Rhodes)
“Mae llawer o wrthebion ar yr albym”, meddai Lisa eto, “ sy’n creu gwrthdaro rhwng y geiriau a’r gerddoriaeth, ac y mae hyny’n gweithio’n dda.”

Mae’r gwrthebion hyn yn creu albym sy’n dywyll, yn ddwys, yn llawn tyndra, ac sydd er hynny’n pwysleisio prydferthwch eithriadol yr alawon.
Mae Lisa a Martin wedi ychwanegu aelodau eraill atyn nhw i ddatblygu’r SAIN o’r cychwyn, ac yma clywir Esyllt Glyn Jones ar y delyn, Ali Byworth ar y dryms a Dan Swain ar y gitar fâs. Maen nhw yn brysur gyda’u perfformiadau byw, a bydd cyfle i’w clywed mewn nifer o wyliau dros yr haf.

Rhestr y Traciau

 1. Bwthyn fy Nain
 2. C'weiriwch Fy Ngwely
 3. Mae Nhw'n Dwedyd
 4. Yr Eneth Gadd ei Gwrthod
 5. Llongau Caernarfon
 6. Cariad Cyntaf
 7. Pontypridd
 8. Gwydr Glas
 9. Pa Bryd y Deui Eto?
 10. Lisa Lân

Lawrlwytho Yn Unig
£7.90

 • Rhifnod : GWYMONCD007
 • Label: Gwymon
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2009

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Gwymon