Sain Records

Patrobas - Dwyn y Dail

Patrobas - Rasal CD037

Patrobas, y grŵp gwerin fodern o Ben Llŷn yn cyhoeddi eu EP cyntaf ‘Dwyn y Dail’ ar label Rasal.
Daw’r enw Patrobas o enw barddol un o feirdd blaenllaw Pen Llŷn sef Robert Gruffydd (‘Patrobas’ – 1832-1863 ), Pen-y-maes, Nefyn. Cyhoeddwyd ‘Byr Ganeuon’ gan Robert Gruffydd ‘Patrobas’ yn 1862, ac ymddangosodd rhai caneuon o’i waith yn Y Dysgedydd a chyfnodolion eraill. Mae’r grŵp Patrobas wedi bod yn cyffroi clustiau ers cwpwl o flynyddoedd bellach ac yn diddanu cynulleidfaoedd led led Cymru.

Pwy ydy Patrobas?
Patrobas ydy Wil Chidley (Gitar, Llais, Banjo, Mandolin) o Dudweiliog, Iestyn Tyne (Ffidil, Mandolin) o Foduan, Carwyn Williams (Gitar fás) o Forfa Nefyn a Ronw Roberts (Drymiau) o Roshirwaun. Mae’r aelodau i gyd yn gyn disgyblion Ysgol Botwnnog, ond bellach yn dilyn cyrsiau addysg bellach yn Ysgol Dyffryn Nantlle, Coleg Meirion Dwyfor a Choleg Menai. Ymysg eu dylanwadau mae Patrobas yn rhestru grwpiau fel ‘Old Crow Medicine Show’ a ‘Mumford and Sons’. A hwythau’n grŵp ifanc o Lŷn mae’n debyg nad yw’n syndod bod Cowbois Rhos Botwnnog yn un o’r grwpiau Cymraeg sydd wedi dylanwadu arnynt, ynghyd â’r canwr gyfansoddwr Gai Toms.

Mae sŵn y grŵp yn un eithaf unigryw – mae’r dylanwadau gwerin yn amlwg, ond wedi’u plethu gyda sŵn roc sy’n creu potes diddorol gyda digon o fynd i’r gerddoriaeth. Dywedodd Wil Chidley “Dewisom yr enw ‘Dwyn y Dail’ am ei fod yn rhan o linell yng nghytgan y gân olaf ar yr EP – ‘Lladron’. Rheswm arall oedd oherwydd ei fod yn cael ei rhyddhau yn nhymor yr Hydref, sydd yn addas i’r cysylltiad â dail.” Recordiwyd yr EP yn Stiwdio Sain, Llandwrog a’r cynhyrchydd oedd Aled Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog).

Rhestr y Traciau

  1. Mwncwns Abertawe
  2. Meddwl ar Goll
  3. Deio i Dywyn
  4. Lle Wyt Ti
  5. Lladron
  • Rhifnod : Rasal CD037
  • Label: Rasal
  • Genre: Folk
  • Fformat: EP
  • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @LabelRasal