Sain Records

Fflur Dafydd - You Found Me Out

Fflur Dafydd - Rasal LL020

Yr wythnos hon, mae’r nofelydd a’r gantores-gyfansoddwraig Fflur Dafydd yn cyhoeddi ei EP gyntaf yn Saesneg, yn dilyn 4 o rai Cymraeg. Mae’r caneuon ar “You Found Me Out” wedi eu seilio ar ganeuon yr albym “Ffydd Gobaith Cariad”, ac wedi eu dylanwadu gan artistiaid fel John Martyn, James Taylor a Nanci Griffith.
Mae dwy o’r caneuon yn cyfeirio at aelodau o deulu Fflur – “You Found Me Out” yn gân i’w merch fach, a “Little Brother” yn dwyn i gof ei phlentyndod hi a’i brawd. Mae’r EP hefyd yn cynnwys y gân serch hyfryd “A Girl who Likes the Winter”, a’r deyrnged gref i un o’i harwyr ac un a fu’n ddylanwad mawr arni, Ray Gravell, “Mountain Man”.

Enillodd Fflur Dafydd sawl gwobr lenyddol am ei nofelau, gan gynnwys y Fedal Ryddiaith a Gwobr Awdur Newydd y Flwyddyn yng Ngwyl y Gelli yn 2009. Yn 2012, ei nofel Y Llyfrgell enillodd wobr y gwerthwr gorau yn Gymraeg, a chyhoeddwyd addasiadau Saesneg o ddwy o’i nofelau, Twenty Thousand Saints a The White Trail.

Ond mae Fflur hefyd wedi hen sefydlu ei hun fel cerddor a chantores, ac wedi canu mewn gwyliau mewn sawl gwlad. Yn 2010, fe’i cydnabyddwyd fel Artist Benywaidd y Flwyddyn yng Ngwobrau RAP Radio Cymru am ei halbym “Byd Bach”.

“Wedi imi gael ymateb da iawn wrth berfformio yn y ddwy iaith ar Radio Wales, meddyliais y byddai’n beth da i gyhoeddi rhai o’r caneuon yn Saesneg hefyd. Credaf y gall fod yn bwysig i roi cyfle i bobol glywed y caneuon mewn cyfieithiad” eglura Fflur. “Mi wnes i’r un peth gyda rhai o fy nofelau, gan eu hail-sgrifennu gyda chynulleidfa wahanol mewn golwg, ac y mae hynny’n gallu arwain at ansawdd wahanol, neu hyd yn oed thema wahanol mewn darn o waith, sy’n gwneud y gwaith o gymharu’r ddwy fersiwn yn ddifyr iawn”.

Er ei bod yn fam i ddau bellach, mae Fflur yn brysurach nag erioed fel cantores, a bydd yn lawnsio “You Found Me Out” yng Ngwyl y Gelli, lle’r ymddangosodd y llynedd gyda Cerys Matthews i lawnsio’r albym Gymraeg. Fflur Dafydd yw Cymrawd Rhyngwladol Gwyl y Gelli am 2013-14, a bydd yn perfformio fel cantores a nofelydd yn chwaer-wyliau’r Gelli ar y cyd gyda’r bardd Owen Sheers yn Sbaen, India, Mecsico, Colombia a Budapest.

Rhestr y Traciau

  1. You Found Me Out
  2. Mountain Man
  3. Lammas St.
  4. All I See

Lawrlwytho Yn Unig
£3.16

  • Rhifnod : Rasal LL020
  • Label: Rasal
  • Genre: Pop / Rock
  • Fformat: Download
  • Dyddiad Rhyddhau: 2013

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @LabelRasal