Sain Records

Magi Tudur - Coleg Bywyd

Magi Tudur - Coleg Bywyd

Pwy ydy Magi Tudur?
Daw Magi Tudur o Benisarwaun ac mae wedi bod yn perfformio cerddoriaeth gwerinol yn bennaf ers rhyw dair blynedd. Mae’n ferch i’r cerddor amlwg Tudur Huws Jones.
Mae Magi eisoes wedi bod yn rhan o Glwb Senglau’r Selar unwaith gan ei bod yn aelod o Y Galw – grŵp ifanc o Ysgol Brynrefail a ryddhaodd sengl gyda’r clwb senglau ym mis Hydref llynedd.
Mae ei cherddoriaeth unigol yn fywiog a hafaidd gan atgoffa o artistiaid fel Lilly Allen a Kate Nash. Mae awgrym o sŵn gospel hefyd ar ‘Coleg Bywyd’.
Recordiwyd y gân yn stiwdio Sain yn Llandwrog gydag Aled Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog) yn cynhyrchu.
Casgliad Senglau’r Selar ar y ffordd
Bydd y ddwy sengl ar gael i’w prynu’n ddigidol o siopau cerddoriaeth iTunes, Amazon a Spotify o ddydd Llun 29 Chwefror ymlaen.
Mae traciau’r cynllun i gyd wedi’i rhyddhau’n ddigidol yn unig hyd yma, ond gall Y Selar ddatgelu y bydd casgliad CD o’r 11 sengl hyd yma’n cael ei ryddhau’n fuan iawn. Mwy o fanylion i ddilyn.

Rhestr y Traciau

  1. Coleg Bywyd

Lawrlwytho Yn Unig
£0.99

  • Rhifnod : Rasal LL030
  • Label: Rasal
  • Genre: Pop
  • Fformat: Single
  • Dyddiad Rhyddhau: 2016

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords