Sain Records

Bryn Terfel - Caneuon Meirion Williams / The Songs of Meirion Williams

Bryn Terfel - Caneuon Meirion Williams / The Songs of Meirion Williams

Hwn yw’r tro cyntaf i ganeuon Meirion Williams gael eu crynhoi ar un recordiad, ac mae’n cynnwys y recordiad cyntaf o’r cylch “Adlewych” a gomisiynwyd gan BBC Cymru yn y 60au.

Daw’r recordiad hwn â dwy dalent arbennig iawn at ei gilydd – dawn y cyfansoddwr Meirion Wiliams ar y naill law a dawn y canwr-ddehonglwr Bryn Terfel ar y llaw arall. Ac yn eu cydio â‘i gilydd, telynegion o waith rhai o feirdd mwyaf poblogaidd y werin Gymraeg. Hwn yw’r tro cyntaf i gasgliad o brif weithiau Meirion Williams gael ei gyflwyno ar un recordiad, a’r tro cyntaf erioed i’r cylch “Adlewych” gael ei roi ar CD.

Mae gallu Bryn Terfel i fynd i mewn i enaid cân yn amlwg yn y recordiad hwn, a’i allu hefyd i amrywio’i lais o’r tyner i’r tymhestlog, i gyfleu awel yma a chorwynt acw, yn cael ei arddangos i’r eithaf. Ac un o agweddau hynotaf y casgliadyw fod pedair o’r unawdau hyn wedi eu dyfansoddi ar gyfer llais tenor neu soprano – a diddorol iawn yw gweld sut y mae bas-bariton yn eu trin a’u dehongli.

Mae dewis Meibion Williams o eiriau yn dangos yn glir gymaint o ramantydd ydoedd, a chryfed oedd ei gariad at Gymru a byd natur. Yn Bryn Terfel cafodd ganwr deallus a llai godidog – ond, yn fwy na hynny, fe gafodd ynddo hefyd “enaid hoff cytun”.

Rhestr y Traciau

 1. Aros Mae'r Mynyddau Mawr
 2. Gwynfyd
 3. Awelon y Mynydd
 4. O Fab y Dyn
 5. Y Llyn
 6. Cloch y Llan
 7. Rhosyn yr Haf
 8. Ora Pro Nobis
 9. Ffarwel iti, Gymru Fad
 10. Pan Ddaw'r Nos
 11. Y Cymro
 12. Aberdaron
 13. Y Môr Enaid
 14. Rhos y Pererinion
 15. Yr Hwyr
 16. Ffarwel y Bardd

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords