Sain Records

Cymanfa Ganu Caerdydd - Y Gymanfa Ganu / Great Hymns of Wales

Cymanfa Ganu Caerdydd - Y Gymanfa Ganu / Great Hymns of Wales

23 o hoff emynau’r Gymanfa Ganu yng Nghymru, gyda’r pwyslaid ar ganu cynulleidfaol.

Yn dilyn y croeso a gafodd y casgliad “Emynau Cymru” (SAIN SCD 2020), bu galw mawr am gyfrol arall o emynau’r Gymanfa Ganu Gymreig; a chasglwyd ynghyd dri ar hugain o’r emynau amlycar ar gyfer y gyfrol hon. O Gymanfa Undebol Capel Noddfa Treorci i ddehongliad ysbrydoledig Côr Seiriol o’r emyn “Theodora” mae rhychwant mawr mewn amser ac arddull, ond mae gwefr a grym y canu yn clymu’r cyfan ynghyd.

Rhestr y Traciau

 1. Bryn Myrddin
 2. Converse
 3. Rhondda
 4. Llef
 5. Garthowen
 6. Theodora
 7. Gwahoddiad
 8. Gorfoledd
 9. Blaen-y-Coed
 10. Pembroke
 11. Mae D'Eisiau Di Bob Awr
 12. Rhyd-y-Groes
 13. Sanctus
 14. Blaen-Wern
 15. Y Darlun
 16. Mawlgan
 17. Y Delyn Aur
 18. Hyfrydol
 19. Tydi a Roddaist
 20. Prysgol
 21. Crimond
 22. Aberystwyth
 23. Gweddi Wladgarol

Lawrlwytho Yn Unig
£9.99

 • Rhifnod : Sain SCD2116
 • Label: Sain
 • Genre: Compilation
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 1995

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords