Sain Records

DAFYDD IWAN - Y DAFYDD IWAN CYNNAR

DAFYDD IWAN - Y DAFYDD IWAN CYNNAR

CD-dwbl o 39 o ganeuon sydd heb fod ar CD o’r blaen, a recordiwyd rhwng 1965 ac 1986.

Bu galw am gael y caneuon hyn ar ffurf CD, gan mai ar feinyl neu dâp yn unig y buont ar gael cyn hyn, a sawl un yn wir heb fod ar gael ar unrhyw ffurf ers talwm.

Rhestr y Traciau

 1. MAE 'NA LE YN TY NI
 2. WRTH FEDDWL AM FY NGHYMRU
 3. AI AM FOD HAUL YN MACHLUD?
 4. CAN YR YSGOL
 5. CAN Y WESTERN MAIL
 6. JI, GEFFYL BACH
 7. DOS, F'ANWYLYD
 8. MAE'R LLENCYN YN Y JEL
 9. MAE'R DARNAU YN DISGYN I'W LLE
 10. PAM FOD EIRA YN WYN?
 11. MAE PRYDFERTHWCH AIL I EDEN
 12. Y STEDDFOD BEILING
 13. DEWCH I LAN Y MOR
 14. MYN DUW, MI A WN Y DAW
 15. MR TOMOS, OS GWELWCH YN DDA
 16. SIARAD A TI A MI
 17. MAE HIRAETH YN FY NGHALON
 18. MAE RHYWUN YN Y CARCHAR
 19. BALED YR ENETH EITHAFOL
 20. I'R GAD
 21. A GWN FOD POPETH YN IAWN
 22. MERCH Y MYNYDD
 23. AC FE GANON NI
 24. MYND YN OL
 25. AM NA CHES I WADD I'R BRIODAS
 26. DIM OND UN GAN SYDD AR OL
 27. CARLO
 28. CAN SERCH - I AWYREN RHYFEL
 29. BRYNIAU BRO AFALLON
 30. YR HAWL I FYW MEWN HEDD
 31. CAN Y DDINAS
 32. CWYNGAN Y SAIS
 33. SAM
 34. BOD YN RHYDD
 35. CRWYDRO
 36. PENILLION I GILMERI
 37. CROESO CHWEDEG NAIN
 38. MAE'N WLAD I MI
 39. CLYW FY NGHRI

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords