Sain Records

Dafydd Iwan - Y Caneuon Cynnar

Dafydd Iwan - Y Caneuon Cynnar

CD-dwbl o 39 o ganeuon sydd heb fod ar CD o’r blaen, a recordiwyd rhwng 1965 ac 1986.

Bu galw am gael y caneuon hyn ar ffurf CD, gan mai ar feinyl neu dâp yn unig y buont ar gael cyn hyn, a sawl un yn wir heb fod ar gael ar unrhyw ffurf ers talwm.

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords