Sain Records

PLETHYN - CANEUON GWERIN I BLANT / WELSH FOLK SONGS FOR CHILDREN

PLETHYN - CANEUON GWERIN I BLANT / WELSH FOLK SONGS FOR CHILDREN

30 o ganeuon gwerin i blant.

Bellach, gyda’r CD yma, gall rhieni ac athrawon ysgol gyd-ganu’r caneuon hyn �‘r plant i gyfeiliant bywiog Plethyn. Gall y plant hwythau gyfnerthu’r hyn a welant �‘r llygad gyda’r hyn a glywant �‘r glust.

Rhestr y Traciau

 1. BONHEDDWR MAWR O'R BALA
 2. MI WELAIS DDWY LYGODEN
 3. DACW MAM YN DWAD
 4. HENO, HENO
 5. DERYN Y BWN O'R BANNA
 6. CYSGA DI, FY MHLENTYN TLWS
 7. HEN FENYW FACH CYDWELI
 8. Y FASGED WYE
 9. TON, TON, TON!
 10. AETH FY NGWEN I FFAIR PWLLHELI
 11. Y DDAFAD GORNIOG
 12. SI HEI LWLI MABI
 13. MELINYDD OEDD FY NHAID
 14. MI WELAIS JAC-Y-DO/CADI HA/,TASA GEN I FUL BACH/Y CEFFYL BACH/TALI TALI/MI WELAIS JAC-Y-DO
 15. DACW DADI'N MYND I'R FFAIR
 16. TORTH O FARA
 17. B'LE'R EI DI?
 18. B'LE RWYT TI'N MYNED?
 19. MI AF I LUNDEN GLAME
 20. CERDD DY' CALAN
 21. OS GWELWCH CHI'N DDA GA'I GREMPOG?
 22. 'FUOCH CHI RIOED YN MORIO?
 23. SI-SO, GORNIOG
 24. CAN Y MELINYDD
 25. HEN WRAIG FACH
 • Rhifnod : SAIN SCD 2292
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 1984

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords