Sain Records

Broc Môr - Goleuadau Sir Fôn

Broc Môr - Goleuadau Sir Fôn

Albym ddiweddaraf y ddeuawd gwlad o F�n.

Aeth y ddau frawd, Alun a Dafydd Jones i Ysgolion Bodedern a Chaergybi, gan barhau eu prentisiaeth yn dysgu weldio ar gyfer gyrfa ym musnes eu tad. Cadw garej “Arfryn” ym Modedern fu’r tad, ac ers ei ymddeoliad, mae’r brodyr wedi parhau efo’r busnes. Dechreusant ganu gwlad yn Saesneg o dan yr enw “Driftwood”, gan newid i’r Gymraeg 12 mlynedd yn �l fel “Broc M�r”.

Ers rhyddhau eu caset cyntaf n�l yn 1994 mae eu poblogrwydd wedi lledaenu dros y Fenai i rannau eraill o Gymru ac ymhellach. Er fod gan y ddau SAITH O BLANT rhyngddynt, maent yn parhau i gael amser i ddifyrru cynulleidfaoedd lawer! Mae eu canu gwlad yn bwerus, efo’r ddau yn canu’r gitar ac yn lleisio. Clywir nhw’n aml ar y radio yn canu gweithiau pobol eraill a’u cyfansoddiadau eu hunain. Maent hefyd yn ymwelwyr cyson � chadarnle Canu Gwlad Cymreig, sef De-Orllewin Cymru, ac wedi perfformio’n Ngwyl Gwlad i Mi yn Theatr Gogledd Cymru.

Mae yna naws gwahanol i’r trydydd casgliad yma ar “Goleuadau Sir F�n”, gan fod yr hogia’n cael cwmni Caryl Parry Jones ac Elin Fflur ar ambell i drac. Mae’r caneuon yn amrywio o gyfieithiadau fel Fy Merch (Baby Girl) a Falle Heno (Maybe Baby) i Roedd Hi’n noson oer ym Methlem gan Dafydd Iwan a’i addasiad o Carol (Oh Carol). Mae’r g�n-deitl gan Emyr Huws Jones, fel mae’r hynod boblogaidd Ceidwad y Goleudy.

Rhestr y Traciau

 1. Fy Merch
 2. Y Gadair Wrth y Tân
 3. Goleuadau Sir Fôn
 4. Dim Ond Gêm
 5. Un Llwybr
 6. Falla Heno
 7. Noson Oer ym Methlehem
 8. O Maria
 9. Wnei Di Aros Tan Yfory?
 10. Cariad sy'n Fyw
 11. Y Cylch Di-Ddiwedd Aur
 12. Carol
 13. Ceidwad y Goleudy

Allan o Stoc
£5.99 £9.99

 • Rhifnod : Sain SCD2325
 • Label: Sain
 • Genre: Country
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2001

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords