Sain Records

NANSI RICHARDS - BRENHINES Y DELYN / QUEEN OF THE WELSH HARP

NANSI RICHARDS - BRENHINES Y DELYN / QUEEN OF THE WELSH HARP

Telynores Maldwyn.

Bu Nansi Richards, Telynores Maldwyn yn perfformio ar y delyn deires am dros 70 o flynyddoedd, ond roedd yr un mor gelfydd wrth chwarae telyn bedal hefyd. Mae pawb a gafodd y fraint o’i chyfarfod yn gwybod eu bod wedi cyfarfod ag athrylith. Yr oedd bywyd yn destun rhyfeddod iddi i’r diwedd, a bywyd yn rhy fyr i din-droi. Roedd rhywun difyr i ymweld â nhw, noson lawen yn aros i ddigwydd, a chwmniaeth gynnes ar ddiwedd y daith, waeth beth yr awr o’r dydd neu’r nos. Roedd ganddi edmygwyr ledled y byd gan gynnwys Joan Rimmer, y delynores fyd-enwog Marisa Robles, Edward Witzenberg o Dan Haag a Sybil Thorndike.

Bethan Miles, un o’r un anian â Nansi, a ysgrifennodd at SAIN i ymbilio’n daer ar iddynt gyhoeddi casgliad o waith Nansi ar Gryno-Ddisg. Yr oedd y bwriad “ar y gweill” ers tro, ond wedi mynd ati o ddifri, canfu Siwan Evans, technegydd SAIN, sawl ffynhonnell o dapiau a waned o Nansi rhwng 1947 ac 1973, ac aethpwyd ati i gywain y goreuon at ei gilydd. Mae rhai gan y BBC, eraill gan Amgueddfa Werin Cymru a rhai gan Iona Trevor-Jones. Yn naturiol, nid yw ansawdd dechnegol y recordiadau cynnar ac “amatur” cystal â’r gweddill, ac mae ambell i lithriad yn ymddangos yn y perfformiadau diweddaraf, ond penderfynwyd eu cynnwys oherwydd eu bod yn gofnod unigryw o wraig a fu’n athrawes ac yn ysbrydoliaeth i gynifer o delynorion cyfoes Cymru

Rhestr y Traciau

 1. PWT AR Y BYS
 2. MORFA'R FRENHINES
 3. PANT CORLAN YR WYN
 4. PIBDDAWNS GWYR WRECSAM
 5. MORFA RHUDDLAN
 6. DWR GLAN
 7. PEN RHAW
 8. LLYDAW
 9. MATHAFARN
 10. FFIDL FFADL
 11. CAINC DONA
 12. PIBDDAWNS RHIF WYTH
 13. CWRW MELYN
 14. FAIRY DANCE - IRISH REEL
 15. MELFYN
 16. WYRES MEGAN
 17. MOEL YR WYDDFA
 18. CODIAD YR EHEDYDD
 19. GWENYNEN GWENT
 20. CAINC IONA
 21. GORHOFFEDD GWYR HARLECH
 22. CAINC IFAN DDALL
 23. LLWYN ONN
 24. RHYD DDU
 25. CAINC WILLIAM NANTGOCH
 26. CAERHUN
 27. Y FERCH O'R SGER
 28. CLYCHAU ABERDYFI
 29. CAINC DAFYDD BORFFWYD
 30. ERDDYGAN CAER WAUN
 31. SIR WATKIN'S MARCH
 32. CADER IDRIS
 33. PIBDDAWNS ABERTAWE
 34. NAPOLEON CROSSING THE ALPS
 35. POLCA SAFORELLA
 36. POLCA LLYWELYN ALAW
 37. BEIBL MAM
 38. CASTELL RHUTHUN
 39. PIBDDAWNS Y SIPSI
 40. COSTA'S WEDDING
 41. NES ATAT TI
 42. BUGEILIO'R GWENITH GWYN
 43. Y GAEAF
 44. PWT AR Y BYS

Lawrlwytho Yn Unig
£5.99 £9.99

 • Rhifnod : SAIN SCD 2382
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2003

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords