Sain Records

Arfon Gwilym - Proc i'r Tân

Arfon Gwilym - Proc i'r Tân

Dyma Gryno Ddisg cyntaf y gwerinwr o Feirionnydd, sy’n cynnwys ceinciau traddodiadol yn ogystal ag alawon cerdd dant.

Dyma Gryno Ddisg cyntaf y gwerinwr o Feirionnydd a fu’n byw am gyfnod helaeth yn Nhrefaldwyn, ac sydd bellach wedi ymgartrefu yn Sir Gaernarfon!

Mae dylanwad teuluol amlwg iawn ar yr albwm yma. Cyfansoddwyd geiriau un gân gan y diweddar Geraint Edwards (ewythr) ac mae dwy gân gan Trefor Edwards (ewythr), gyda dau o’i frodyr, Dyfan Roberts a Gerallt Rhun, yn ymuno i ganu un gân. Wrth baratoi nodiadau ar gyfer y clawr, doedd Arfon ddim yn sylweddoli fod Wil Cae Coch (mae cân amdano ar y CD) yn frawd i’w hen, hen nain! Yn ymuno ag Arfon ar drac arall, mae ‘Cogie’ Llanfihangel a Sir Drefaldwyn. Ymysg y caneuon eraill mae cyfraniadau gan feirdd mor amrywiol â Mei Mac, Mynyddog, Tudur Dylan, Ceiriog, Gwynn ap Gwilym a nifer o ganeuon traddodiadol.

Mae yma geinciau traddodiadol yn ogystal ag alawon cerdd dant wedi eu gosod
gan Arfon ei hun, alaw o Lydaw, geiriau newydd ar alaw Eric Bogle sef Green fields of France a threfniant gan Cass Meurig. Mae yma ddetholiad o gywydd Tudur Dylan i Elfed Lewys a fu’n cymaint rhan o’r gymdeithas yr oedd Arfon yn rhan ohoni ym Maldwyn. Ceir cyfraniadau gan yr offerynwyr Dylan Cernyw (telyn), Stephen Rees a Huw Roberts (ffidil), Cass Meurig (crwth) a Neil Browning (gitar).

Rhestr y Traciau

 1. Ffidil a Ffedog
 2. Rhowch Broc i'r Tân
 3. Hen Benillion
 4. Emaniwel
 5. Yr Hen Lanc
 6. Ambell i Gân
 7. Sion Bach Tynybryn
 8. Gwenno Fwyn
 9. Dod dy Law
 10. Pastai Fawr Llangollen
 11. Cariad Cyntaf
 12. Elfed
 13. Y Sguthan
 14. Penyberth
 15. Carol Wil Cae Coch
 16. Marged Fwyn

Mewn Stoc
£5.99 £9.99

 • Rhifnod : Sain SCD2398
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2003

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords