Sain Records

Meredydd Evans - Merêd

Meredydd Evans - Merêd

Prif ladmerydd ein canu gwerin yn cyflwyno 50 o ganeuon, rhai yn ddi-gyfeiliant, oddi ar ei recordiadau i Sain, Delyse a Dryw, gyda Phyllis Kinney, Myron Lloyd, Maria Korchinska, Wythawd Tryfan, Michael Watson a Cherddorfa Robert Docker.

Teyrnged Sain i’r Dr. Meredydd Evans

MERȆD
Mae’n anodd meddwl am Gymru heb Merêd. Roedd ei bresenoldeb ymhobman lle’r oedd yna ganu. Ysbrydolwyd sawl cenhedlaeth i ddysgu a chanu caneuon gwerin Cymraeg gan y gŵr rhyfeddol ac amryddawn hwn. Ac nid traddodiad marw oedd y traddodiad gwerin i Merêd, ond rhywbeth byw, i’w fwynhau a’i ddatblygu. Roedd wrth ei fodd yn gweld grwpiau gwerin yn cydio yn y traddodiad a’i addasu ar gyfer offerynnau ac arddulliau newydd. Gwyddai Merêd i’r dim mai diwylliant marw yw diwylliant sy’n gwrthod datblygu ac esblygu, ond gwyddai hefyd mai diwylliant ar goll yw diwylliant sydd heb wreiddiau.
Roedd Merêd yn arloeswr mewn sawl maes, fel canwr a chyfansoddwr, fel pennaeth adran adloniant y BBC, fel addysgwr ac athronydd, fel Cristion a heddychwr, ac fel ymchwilydd a datgeinydd canu gwerin, ac fel ymgyrchydd iaith a thros heddwch.Mae Sain yn ei hystyried yn fraint i gael casgliad cyflawn o recordiadau’r Dr. Meredydd Evans yn ein catalog, ac hefyd y casgliad llawn o’r caneuon anfarwol a gyfansoddodd ar gyfer Triawd y Coleg. Ond mae ei ddylanwad yn ymestyn ymhell y tu hwnt i’r ddau gasgliad yma, gan iddo drosglwyddo’i gariad at ganeuon gwerin i gynifer o unigolion a grwpiau ar hyd a lled Cymru. Estynnwn ein cydymdeimlad at Phyllis ac Eluned wrth ddatgan ein diolch am gyfraniad enfawr Merêd i fywyd Cymru.
Dafydd Iwan.

Lawrlwytho Yn Unig
£9.99

  • Rhifnod : Sain SCD2414
  • Label: Sain
  • Genre: Folk
  • Fformat: Boxed Set
  • Dyddiad Rhyddhau: 2004

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords