Sain Records

BOB DELYN A'R EBILLION - SGWARNOGOD BACH BOB

BOB DELYN A'R EBILLION - SGWARNOGOD BACH BOB

Albwm 17 trac sy’n cynnwys y goreuon oddi ar eu casetiau cynnar.

Mae cyfnod cynnar Bob Delyn a’r Ebillion ar CD o’r diwedd! Mae’r albwm yn cynnwys traciau oddi ar gas�t ‘Sgwarnogod Bach Bob’ (CRAI C005 Awst 1990), cas�t ‘Bob Dolig’ (CRAI C0011 Rhagfyr 1990) ac EP ‘Bendigedig’ (Label Bos R002 2001). Mae’n albwm 17 trac sy’n cynnwys caneuon megis Lisa L�n, Gwyddel yn y Dre, Sgwarnogod, Dacw
‘Nghariad, Dolig Del, Walio a llawer mwy…..

Mae Bob Delyn a’r Ebillion dros y blynyddoedd wedi llwyddo i ddenu diddordeb rhyngwladol i’r s�n yng Nghymru drwy gyflwyno cerddoriaeth ffres ac ifanc sy’n cyfuno’r elfennau pwysig – yr arddull werin a’r iaith Gymraeg. Does dim amheuaeth bod bodolaeth a chenhadaeth Bob Delyn a’r Ebillion wedi cyfrannu’n fawr i ddelwedd Ryngwladol y sin roc/werin yng Nghymru…dim ond gobeithio y bydd Twm Morys yn cadw at ei eiriau yn rhifyn Hydref 2003 o Barn;

‘…..mewn tua ugain mlynedd fyddan ni’n hen ddynion efo barfau hirion mewn rhyw far yn rhywle yn gwneud synau cerddorol gwirion. Mae gwneud cerddoriaeth yn holl bwysig i fi, a fedra i ddim dychmygu bywyd heb hynny.

Rhestr y Traciau

 1. UN BORE/ASU JO
 2. PONTYPRIDD
 3. LISA LAN
 4. GWYDDEL YN Y DRE
 5. MORGAN JONES
 6. SGWARNOGOD
 7. DYDD LLUN, DYDD MAWRTH
 8. DACW 'NGHARIAD
 9. CARDOTYN
 10. BLEWYN GLAS
 11. Y SWN
 12. DOLIG DEL
 13. DACW 'NGHARIAD (YN G'NEUD DYB REMIX I LAWR YN Y BERLLAN)
 14. ANGEL BACH GWYN
 15. WALIO
 16. YR AFON
 17. BLIN

Mewn Stoc
£5.99 £12.98

 • Rhifnod : SAIN SCD 2429
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2003

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords