Sain Records

Cwmni Theatr Maldwyn - Ann!

Cwmni Theatr Maldwyn - Ann!

Cyfansoddwyd y sioe ‘Ann!’ ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau yn Meifod. Derbyniodd Derec Williams, Linda Gittins a Penri Roberts gomisiwn gan S4C i ysgrifennu sioe gerdd newydd ar fywyd yr emynyddes enwog o Ddolwar Fach, a chynhyrchwyd y sioe ar gyfer y teledu gan Hefin Owen (Teledu Opus).

Mae troi cynhyrchiad llwyfan a theledu yn Gryno Ddisg yn dasg wahanol. Gan fod nifer o ddigwyddiadau yn weladwy yn unig yng nghyd-destun y gerddoriaeth, tasg anodd yw ceisio trosglwyddo hynny i recordiad SAIN.

Er hyn i gyd, gobeithio y bydd y recordiad hwn yn fodd i’r miloedd a welodd y sioe gael ail-fyw y profiad a gawsant yn yr Eisteddfod Genedlaethol, mewn theatrau ac yny darllediad ar S4C, ac i’r sawl na welodd y cyflwyniad llwyfan gael mwynhau’r profiad o’r newydd.

Y sioe gerdd wefreiddiol yn seiliedig ar fywyd yr emynyddes enwog o Ddolwar Fach.

Mewn Stoc
£5.99 £12.98

  • Rhifnod : Sain SCD2446
  • Label: Sain
  • Genre: Easy Listening
  • Fformat: Boxed Set
  • Dyddiad Rhyddhau: 2004

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords