Sain Records

TIMOTHY EVANS - DAGRAU

TIMOTHY EVANS - DAGRAU

Ers iddo gyhoeddi ei albym ddiwethaf, mae Timothy wedi colli’r un a fu’n gefn iddo gydol ei fywyd, a’r un oedd yn mynd gydag ef i bob cyngerdd ledled Cymru. Mae’r brif gân ar y CD yma yn addasiad o gân Eric Clapton “Tears in heaven”, a’r geiriau gan Meryl George, chwaer Timothy, a chyflwynir hi gan y ddau er cof annwyl am eu mam. Clywir yma hefyd 5 o ganeuon eraill sydd wedi eu recordio am y tro cyntaf gan Timothy, ac ychwanegwyd atynt rai o ffefrynnau ei fam, gan wneud hwn yn gasgliad addas iawn i gofio amdani.

Dyma’r casgliad mwyaf amrywiol a gyhoeddwyd ganddo erioed – yn gyfuniad o addasiadau o ganeuon o sawl gwlad a sawl iaith, o ganeuon crefyddol a gwladgarol, a chlasuron poblogaidd cyfoes. Mae’n cynnwys hefyd y gân hyfryd sydd wedi tyfu dros y blynyddoedd yn un o brif ffefrynnau gwrandawyr radio Cymraeg, “Kara, Kara”.

Rhestr y Traciau

 1. DAGRAU
 2. Y DROELL
 3. PAM FY NUW?
 4. Y FWYALCHEN
 5. HINE HINE
 6. MAIR PAID AG WYLO MWY
 7. FEL GWNA DAU HEN FFRIND
 8. CANLYN IESU
 9. VAYA CON DIOS
 10. HEDD YN Y DYFFRYN
 11. AWEL FWYN
 12. KARA, KARA
 13. BREUDDWYDION FFOL
 14. HEN FAE CEREDIGION

Mewn Stoc
£5.99 £12.98

 • Rhifnod : SAIN SCD 2548
 • Label: Sain
 • Genre: Classical
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2009

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords