Sain Records

DAFYDD IWAN - MAN GWYN

DAFYDD IWAN - MAN GWYN

Nodiadau D.I.:

Cyfansoddais y rhan fwyaf o’r caneuon hyn ar gyfer y rhaglenni teledu a wnaeth Tonfedd-Eryri ar gyfer S4C ar Batagonia, Gogledd America ac Ynys Corsica, a diolchaf i Hefin a Marian Elis a phawb arall oedd yn gyfrifol am y rhaglenni hynny am eu cymorth a’u cefnogaeth gyson. Diolchaf i S4C am gael defnyddio’r recordiad gwreiddiol o bedair o’r caneuon hyn, ond mae’r gweddill wedi eu recordio o’r newydd, a hynny mewn cyfnod rhyfeddol o fyr, ac y mae arnaf ddyled fawr i Maartin am wneud hynny’n bosib, ac am ei hynawsedd a’i ddoniau disglair. Ychwanegir dwy gân arall fel bonws, er nad ydyn nhw’n amherthnasol i weddill y caneuon, sef “Daeth yr Awr, Daeth y Dyn”, cân deyrnged i Gwynfor Evans, a’r gân a gyfansoddais ar gyfer John ac Alun, “Yr Ynys”. Y llinyn arian sy’n rhedeg drwy’r cyfan yw’r syniad o wladgarwch a chenedlaetholdeb, a’r freuddwyd o greu Cymru newydd well yn y “man gwyn man draw”, neu well fyth, yma ar ddaear Cymru.

Rhestr y Traciau

 1. AR Y MIMOSA
 2. CAN MICHAEL D. JONES
 3. TYRED F'ANWYLYD
 4. PORTH MADRYN
 5. Y RHEILFFORDD GYNTAF
 6. TUA CWM HYFRYD
 7. CAN Y DDWY CHWAREL
 8. YNYS ELLIS
 9. Y CYMRO A'R AUR
 10. HOLLYWOOD
 11. BALED JOE HILL
 12. MERCH Y BREUDDWYDION
 13. HWIANGERDD CORSICA
 14. YR YNYS
 15. DAETH YR AWR, DAETH Y DYN

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords