Sain Records

Lucy Kelly - Y Llais o Baradwys / The Voice From Paradise

Lucy Kelly - Y Llais o Baradwys / The Voice From Paradise

Daw Lucy Kelly o ardal hyfryd yn Ynys Môn o’r enw Paradwys; nid creadigaeth ddi-ystyr rhyw asiantaeth hysbysebu mo’r disgrifiad “y llais o Baradwys” felly, ond datganiad o ffaith, a ffaith sy’n llawn arwyddocad, fel y daw’n amlwg i unrhywun sy’n gwrando ar y recordiad hwn.
Cyhoeddir yr albwm yma pan mae Lucy’n unarddeg oed ac ar ei blwyddyn gyntaf yn Ysgol Gyfun Llangefni, ac ers yn ifanc iawn mae wedi bod wrth ei bodd yn canu a pherfformio. Yn wir, cyrhaeddodd lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd y tro cyntaf pan nad oedd ond 6 oed, ac ers hynny cafodd yrfa eisteddfodol ryfeddol o lwyddiannus, gan ennill droeon yn ein Gwyliau Cenedlaethol.
Wedi ymddangos ar sawl rhaglen deledu, bu’n canu gyda Hogia’r Wyddfa ar lwyfan y Noson Lawen. Mae’n aelod o Gôr Iau Ysgol Glanaethwy ac y mae gofyn mawr amdani mewn cyngherddau ledled y wlad.
Teithia o Baradwys i bentref Prion ger Dinbych yn wythnosol i gael hyfforddiant canu gan y gantores Leah Owen, ac y mae’n mwynhau dysgu pob math o ganeuon, boed yn glasurol, yn ganeuon gwerin neu Gerdd Dant.
Wrth baratoi’r recordiad hwn, roedd Lucy hefyd yn gweithio gyda Leah ar ganeuon ar gyfer ei hymddangosiad yng Ngwyl y Corau Meibion yn Neuadd Albert Llundain, un o’r ieuengaf erioed i ganu ar y llwyfan byd-enwog hwnnw.
Gyda’r fath lais aeddfed, ei phersonoliaeth fyrlymus a’i chymeriad hoffus, mae Lucy Kelly yn sicr yn ferch ifanc y clywn lawer amdani yn y dyfodol, a gwyddom y bydd croeso mawr i’r CD gyntaf hon o’i heiddo.

www.lucy-kelly.com

  • Rhifnod : Sain SCD2616
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2009

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords