Sain Records

Iwan Llewelyn-Jones - Caneuon Heb Eiriau

Iwan Llewelyn-Jones - Caneuon Heb Eiriau

Trefniannau cwbl newydd i’r piano o rai o’n hoff ganeuon Cymreig gan un o brif bianyddion Cymru.

O fyd y gân gelf Gymraeg ceir tair cân gan Meirion Williams, sef Pan Ddaw’r Nos, Mai a Ora Pro Nobis sy’n adlewyrchu natur o bob cyfeiriad a chân hynod deimladwy Ynys y Plant gan E T Davies. Ceir hefyd sawl perl o’r 20fed ganrif – Mae Hiraeth yn y Môr (Dilys Elwyn-Edwards), Yr Ynys Bellennig (Eric Jones) ac yn fwy diweddar Llanrwst (Gareth Glyn) a Dy Garu Di o Bell o’r sioe gerdd “Er Mwyn Yfory” (Robat Arwyn). Mae Iwan Llewelyn wedi cyfansoddi trefniant newydd o’r alawon gwerin Ar Lan y Môr a chyfres o amrywiadau ar Bugeilio’r Gwenith Gwyn.

Ceir croesdoriad o emosiynau yng nghaneuon ffres a lliwgar Y Bore Glas, I had a Little Nut Tree a’r Gwŷdd gan Grace Williams ac yna tri portread unigryw Pwyll ap Sion o Y Fam a’i Baban a C’weiriwch fy Ngwely a’r gân arwyddocaol Llanast.!

Magwyd Iwan yn Amlwch, Ynys Môn gan dderbyn ei addysg yn Mhrifysgol Rhydychen a’r Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain. Mae sawl gwobr ac ysgoloriaeth wedi dod i’w ran yn ogsytal â llwyddiannau mewn llu o gystadlaethau yma yng Nghymru ac yn rhyngwladol gan berfformio fel unawdydd a chyda cerddorfeydd ar lwyfannau’r byd. Mae Iwan hefyd yn ddarlledwr cyson ar BBC Radio 3, Radio Cymru ac S4C.

Am ragor o fanylion cysylltwch ag Elin Evans: elin@sainwales.com neu ewch i wefan Sain www.sainwales.com neu iwan@iwanpiano.com

  • Rhifnod : Sain SCD2646
  • Label: Sain
  • Genre: Classical
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2011

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords