Sain Records

Gareth Glyn - Welsh Incident

Gareth Glyn - Welsh Incident

Mae’r seren ffilmiau ryngwladol Jonathan Pryce (Pirates of the Caribbean, Tomorrow Never Dies) ar frig rhestr o berfformwyr disglair ar albwm ddwbl o gerddoriaeth gerddorfaol boblogaidd gan y cyfansoddwr blaenllaw o Sir Fôn, Gareth Glyn, sy’n cael ei chyhoeddi i ddathlu’i benblwydd yn 60.

Jonathan Pryce yw’r llefarydd ar y trac teitl, lle mae’n cael cwmni’r athrylith ar y bas dwbl Dominic Seldis (o Maestro, BBC-2). Hefyd ar y disgiau yma fe glywch yr utgornydd Philippe Schartz a’r organydd Jane Watts, yn ymno â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a’r Royal Ballet Sinfonia mewn dewis eang o ddarnau gan gynnwys Dinas Barhaus, gwaith sinematig ei naws gafodd ei gomisiynu i ddathlu tri chanmlwyddiant dinas New Bern, Gogledd Carolina.

Mae Welsh Incident – albwm ddwbl sydd wedi’i chyhoeddi i nodi 60fed penblwydd y cyfansoddwr enwog o Fôn Gareth Glyn – yn llawn i’r ymylon o enwau adnabyddus. Jonathan Pryce yw llefarydd y trac teitl, sef y recordiad première-byd o osodiad o gerdd eiconig (a doniol) Robert Graves am greaduriaid arallfydol ar draeth Cricieth. Yn ymuno ag ef mae athrylith ar y bas dwbwl gafodd ei alw’n “Simon Cowell cerddoriaeth glasurol” yn sgil ei sylwadau fel beirniad ar y gyfres BBC-2 Maestro – Dominic Seldis. Ef hefyd yw’r unawdydd yn Microncerto, darn sy’n crynhoi consierto cyfan i lai na phum munud o dân gwyllt cerddorol!

Mae’r amrywiaeth cerddoriaeth, oll yn arddull agos-atoch Gareth Glyn, yn rhyngwladol – o Fôn (yr organydd Jane Watts sy’n tynnu’r stopiau i gyd allan yn Gwylmabsant) i ehangder Gogledd Carolina, gaiff ei bortreadu yn y gwaith panoramig Dinas Barhaus gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC dan arweiniad Grant Llewellyn, a’r Consierto i Utgorn, darn sy’n galw am allu eithriadol y trwmpedwr rhyfeddol o Lwcsembwrg, Philippe Schartz. Yn ymddangos hefyd mae’r Royal Ballet Sinfonia, dan arweiniad Gavin Sutherland a Julian Bigg, sy’n perfformio cerddoriaeth o naws ysgafnach, fel y Gyfres Fechan i Linynnau, sy’n cynnwys ‘Hoedown’ gafodd ei farnu’n “well nag un Copland” mewn perfformiad diweddar gan yr LSO, a Cariad, cadwyn o ganeuon gwerin cariad hudolus Cymru. Ychwanegwch y darn lliwgar Llam Carw a’r agorawd ffraeth Noson yn yr Opera, a dyna i chi amrywiaeth o weithiau hudolus gan Gareth Glyn sy’n sicr o apelio at ystod eang o wrandawyr.

Ganed Gareth Glyn ym Machynlleth, ond symudodd ym 1978 i Ynys Môn, sydd, drwy ei thirlun, hanes a chwedloniaeth, wedi bod yn ddylanwad allweddol ar ei waith fel cyfansoddwr. Cafodd ei weithiau eu comisiynu a’u perfformio gan, ymhlith eraill, Gerddorfa Symffoni Llundain (yr LSO), Cerddorfa Gyngerdd y BBC, Cerddorfa Symffoni Gogledd Carolina, Cerddorfa Ffilharmonig Strasbwrg, Cerddorfa Ulster, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, I Musici de Montréal a Cherddorfa’r Bale Brenhinol, yn ogystal ag unawdwyr a chorau blaenllaw; mae ei gerddoriaeth wedi cael ei darlledu gan orsafoedd radio ledled y byd.

  • Rhifnod : Sain SCD2653
  • Label: Sain
  • Genre:
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2011

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords