Sain Records

Lucy Kelly - Angel

Lucy Kelly - Angel

Pan ddaeth Lucy Kelly, y ferch ifanc o Baradwys, Môn i’r brig mewn tair cystadleuaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd yn 2008, fe wyddem fod yna seren newydd wedi ei geni. Arweiniodd ei llwyddiant yno at gyngherddau led-led Cymru a thu hwnt, ac at ei record gyntaf: ‘Y Llais o Baradwys’. Daeth yn amlwg nad llais arbennig yn unig oedd iddi, ond presenoldeb llwyfan a phersonoliaeth hyfryd a naturiol yn ogystal.

Cafodd wahoddiad i berfformio mewn cyfres o ddigwyddiadau a lleoliadau cyffrous, yn amrywio o’r Cwpan Ryder i Neuadd Albert, a bu’n rhannu llwyfan gyda llu o gantorion blaenllaw megis Rhys Meirion, Elin Fflur, Dafydd Iwan, Gwawr Edwards, Trebor Edwards, Shân Cothi, ac Aled Wyn Davies.

Dengys yr ail albym yma fel y datblygodd y ferch ifanc yn gantores aeddfed; erys y bersonoliaeth befriog a’r reddf gerddorol, a bellach fe’u priodir â’r hyder hwnnw a ddaw gyda phrofiad. Yn wir, o gofio mai 13eg oed yw Lucy o hyd, mae’r perfformiad a’r llais a glywir yma yn rhyfeddol o bwerus ac aeddfed. Mae stori ramantus a chyffrous Lucy Kelly yn parhau, a’i llwyddiant yn sicr – a gellir dweud hynny gyda sicrwydd am ei bod, diolch i gefnogaeth ei rhieni, ac ar waetha’r sylw mawr a ddenodd mor ifanc, yn ferch sydd â’i dwy droed yn solet ar ddaear Ynys Môn.

  • Rhifnod : Sain SCD2655
  • Label: Sain
  • Genre:
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2011

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords