Sain Records

Artistiaid Amrywiol - Caneuon Robat Arwyn

Artistiaid Amrywiol - Caneuon Robat Arwyn

Mae cyfraniad Dyffryn Nantlle i fyd y gân yng Nghymru yn aruthrol; pe na baem yn mynd ymhellach i’r gorffennol na’r Brodyr Francis, gellir yn hawdd enwi rhes ddi-ddor o gantorion a chorau sydd wedi’n diddanu gyda’u doniau, a hynny mewn sawl maes cerddorol. Ac nid sôn yr ydym yn unig nac yn bennaf am ddiwylliant cartrefol a gwerinol y filltir sgwâr, ond sôn am ddoniau sydd wedi goleuo ffurfafen y byd cerddorol rhyngwladol. A’r un yw’r llinyn aur sy’n rhedeg drwy’r ddau – y lleol a’r byd-eang.
Yn sefyll allan fel cyfansoddwr yn y cwmni godidog hwn mae Robat Arwyn, y gŵr dirodres a diymhongar o Dal-y-sarn a gyfansoddodd ganeuon sydd bellach yn rhan annatod o raglen unawdwyr, partïon a chorau ledled Cymru a thu hwnt. Anaml iawn y cynhelir cyngerdd o unrhyw fath bellach heb o leiaf un o ganeuon Robat Arwyn, ac y mae’r un peth yn wir am raglenni radio a theledu.
Daeth i’r amlwg gyntaf fel aelod o’r triawd Trisgell, fel canwr ac fel cyfansoddwr, ac yno y gosodwyd y sylfeini ar gyfer gyrfa’r cerddor sydd wedi ei diwnio i glust y werin. Dro ar ôl tro, llwyddodd i greu caneuon sy’n mynnu cydio yn y dychymyg a glynu yn y cof, ac yn hyn o beth cafodd gymorth nifer o feirdd sy’n medru llunio geiriau arbennig iawn i gyd-fynd â‘i gerddoriaeth. Yn wir, mae’r bartneriaeth rhyngddo â Robin Llwyd ab Owain yn sicr o fod yn un o bartneriaethau mawr byd y gân yng Nghymru, ond gwelir yn y casgliad hwn fel y mae nifer o feirdd, yn ogystal â Robat Arwyn ei hun, wedi priodi’r gair gyda’r gerddoriaeth yn llwyddiannus.
Braint yw cael cyflwyno’r casgliad hwn gan rai o artistiaid gorau Cymru, yn unigolion a chorau o bob math a maint, sy’n talu teyrnged drwy eu canu i’r cyfansoddwr, cyfeilydd, trefnydd ac arweinydd Robat Arwyn.

Rhestr y Traciau

 1. Brenin y Sêr - Bryn Terfel & Côr Rhuthun
 2. Yfory - Eirlys Parri
 3. Pedair Oed - Rhys Meirion & Côr Rhuthun
 4. Dy Garu o Bell - Gerallt Jones, Cwmni Theatr Meirion
 5. Fel Un - Trisgell
 6. Dagrau'r Glaw - Rhian Mair Lewis
 7. Dal Fi - Côr Rhuthun
 8. Sêr y Nadolig - Fflur Wyn
 9. Ymlaen â'r Gân - Côr Iau Glanaethwy gyda/with Côr Hŷn Glanaethwy & Da Capo
 10. Benedictus - Bryn Terfel & Rhys Meirion
 11. Llanelidan - Trisgell
 12. Cerdded Hyd y Llethrau - Lleisiau Mignedd
 13. Hei Ti'n Cŵl - Guto Dafydd, Owain Llŷr ac Osian Meirion
 14. Daeth yr Awr - Cwmni Theatr Meirion
 15. Ave Maria - Maddau i Mi - Tri Tenor Cymru / The Three Welsh Tenors
 16. Gwin Beaujolais - Trisgell
 17. Sychwn Ddagrau - Côr Aelwyd Llangwm
 18. Sefwch yn Llonydd - Geraint Roberts gyda/with Cwmni Theatr Meirion
 19. Anfonaf Angel - Aled Myrddin gyda/with Côr Gore Glas & Côr Aelwyd Bro Ddyfi

Mewn Stoc
£9.99

 • Rhifnod : Sain SCD 2669
 • Label: Sain
 • Genre: Choral
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2012

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords