Sain Records

Cor Rhuthun - Bytholwyrdd

Cor Rhuthun - Bytholwyrdd Yn 1980 daeth Morfydd Vaughan Evans â chriw o ferched o ardal Rhuthun at ei gilydd i ffurfio parti merched ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Abergele. Bu’r parti’n llwyddiannus a chyn pen dim, roedd bechgyn y fro am ymuno. Felly yn 1981 ffurfiwyd Côr Aelwyd Rhuthun (a ddaeth yn ddiweddarach yn Gôr Ieuenctid Rhuthun ac wedyn yn Gôr Rhuthun a’r Cylch) o dan arweinyddiaeth Morfydd gyda Beryl Lloyd Roberts yn cyfeilio.

Mae’r côr wedi ennill y brif gystadleuaeth i gorau cymysg yn yr Eisteddfod Genedlaethol chwe gwaith, y drydedd wobr yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn 1996, a’r wobr gyntaf yng Ngwyl Gorawl Ryngwladol Sligo yn Iwerddon yn 2006. Bu nifer fawr o ymddangosiadau ar deledu a radio dros y blynyddoedd, a chyhoeddwyd nifer o Gryno-Ddisgiau.

Bu’r Côr yn cystadlu mewn nifer o wyliau cerdd dros y blynyddoedd gan gynnwys Killarney a Sligo yn yr Iwerddon ac Eindhoven yn yr Iseldiroedd, ac ar deithiau i wneud cyngherddau ym Mharis ac yng ngefeilldref Rhuthun, sef Briec yn Llydaw. Un o’r uchafbwyntiau yn hanes y Côr oedd perfformio a recordio gwaith comisiwn Robat Arwyn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2001, sef Atgof o’r Sêr, gyda Bryn Terfel a Fflur Wyn. Yn 2003 cafodd y côr wahoddiad i ffurfio côr unedig gyda Chôr Eifionydd a Chantorion Sirenian ar gyfer recordiad teledu o Meseia Handel yn y Gymraeg ar gyfer S4C, yng nghwmni’r unawdwyr Bryn Terfel, Eirian James, Shan Cothi a chyn aelod o’r Côr, sef Rhys Meirion. Gwahoddodd Rhys y Côr i gyd-ganu tair cân ar ei CD Pedair Oed (2004) yn ogystal â charol newydd, Un Enaid Bach, ar CD Nadolig Newydd yn 2006. Yn 2006 hefyd, fel rhan o ddathliadau’r côr yn 25 oed, recordiwyd Er Hwylio’r Haul, gwaith gan Robat Arwyn i goffau Llywelyn ein Llyw Olaf.

Yn dilyn marwolaeth Morfydd Vaughan Evans yn mis Hydref 2007 penodwyd Robat Arwyn yn arweinydd y Côr. Mae Arwyn wedi bod yn yn aelod o Gôr Rhuthun a’r Cylch ers 1981 ac yn cyfeilio a chyfansoddi iddynt ers 1987. Mae Arwyn yn cael ei gydnabod fel yn o gyfansoddwyr mwyaf toreithiog a phoblogaidd Cymru, a phrin bod unrhyw gôr drwy Gymru benbaladr bellach heb waith o eiddo Robat Arwyn yn ei raglen.

Traciau: Bytholwyrdd; Ysbryd y Nos; Mae Rhywun yn y Carchar; Nid Llwynog oedd yr Haul; Mr Duw; O Nefol Addfwyn Oen; Yfory; Mynydd yr Esgyniad; Brenin y Sêr; A Gwnaeth y Sêr; Mae’r Sêr yn Canu; Pedair Oed; Benedictus; Agnus Dei; Lux Aeterna; Er Hwylio’r Haul; Rwy’n dy Weld yn Sefyll*; Mundi Renovatio*; Anfonaf Angel*; Mae ‘Nghân yn Gadarn yn yr Iôr*.

Rhestr y Traciau

 1. Bytholwyrdd
 2. Ysbryd y Nos
 3. Mae Rhywun yn y Carchar
 4. Nid Llwynog Oedd yr Haul
 5. Mr Duw
 6. O Nefol Addfwyn Oen
 7. Yfory
 8. Mynydd yr Esgyniad
 9. Brenin y Ser
 10. A Gwnaeth y Ser
 11. Mae'r Ser yn Canu
 12. Pedair Oed
 13. Benedictus
 14. Agnus Dei
 15. Lux Aeterna
 16. Er Hwylio'r Haul
 17. Rwy'n dy weld yn Sefyll
 18. Mundi Renovatio
 19. Anfonaf Angel
 20. Mae 'Nghan yn Gadarn yn yr Ior

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords