Sain Records

Dafydd Iwan - Cana dy Gân

Dafydd Iwan - Cana dy Gân

Bu Dafydd yn recordio’i ganeuon ers canol y 60au, a thrwyddynt cawn ddarlun o Gymru a’r byd yn ystod yr hanner canrif a newidiodd hanes ein cenedl a’n hiaith. Cawn flas o’r hwyl a’r direidi, y gobeithion a’r siomedigaethau, y gorfoledd a’r hiraeth, a chysondeb cenedlaetholwr a gadwodd yn driw i’w weledigaeth, drwy sawl tro ar fyd, a sawl awel groes.
Ar y 12 disg yma ceir bron y cyfan o’i ganeuon, ar wahân i’r 67 a recordiwyd gan Edward ac yntau yn y gyfres Cwm-Rhyd-y-Rhosyn i blant, ond bydd Dafydd ac Edward yn lansio llyfr Cwm Rhyd y Rhosyn yn yr Eisteddfod eleni.
219 o draciau i gyd, wedi eu recordio rhwng 1966 a 2010, mewn sawl stiwdio, i gyfeiliant amryfal offerynwyr, ond trwy’r cyfan y mae’r un neges angerddol yn rhedeg – neges y Cymro sy’n dyheu am weld ei wlad yn dod yn aelod cyflawn o deulu cenhedloedd y byd.

CD1: CANEUON TELDISC (1966 – 1967) (gydag Edward)
1. Wrth feddwl am fy Nghymru
2. Wyt ti’n cofio?
3. Bryniau Bro Afallon
4. Meddwl amdanat ti
5. Mae’n wlad i mi
6. Ji geffyl bach
7. Crwydro
8. Mae’r esgid fach yn gwasgu
9. Rwy’n gweld y dydd
10. Beth yw’r haf imi?
11. Hyn sydd yn ofid im
12. Stôl i ddau
13. Clyw fy nghri
14. Mae geneth fach yng Nghymru
15. Paid â chwarae efo’m serch
16. Tyrd yn ddi-oed

CD2: CANEUON TELDISC (1967 – 1969) (gydag Edward)
1. Cân yr ysgol
2. Chwarae â ’nghalon
3. Pan glywaf gân y clychau
4. Trwy’r drysni a’r anialwch
5. Daw, fe ddaw yr awr
6. Siôn a Siân
7. Cân y ddinas
8. Cân y medd
9. Tri mis o ddathlu mawr
10. Cân y glöwr
11. Sam
12. A chofiwn ei eni Ef
13. Mair paid ag wylo mwy
14. Seinier cyrn a chaner clych
15. Carlo
16. Y dyn pwysig
17. Croeso chwedeg-nain
18. Gad fi’n llonydd

CD3: SAIN CYNNARSENGLAU ac EP (1969 – 1980)
1. Myn Duw, mi a wn y daw
2. Mari fawr Tre-lech
3. Ai am fod haul yn machlud?
4. Peintio’r byd yn wyrdd
5. Mae ’na le yn tŷ ni
6. Yma mae ’nghalon
7. Mr. Tomos, os gwelwch yn dda
8. Pam fod eira yn wyn?
9. Weli di Gymru?
10. Cân y Western Mail
11. I’r gad
12. Gorau Cymro, Cymro oddi cartref
13. Yno yr wylodd efe
14. Tywysog Tangnefedd
15. Mae hiraeth yn fy nghalon dio
16. Y steddfod beiling
17. Mae’r llencyn yn y jêl
18. Magi Thatcher
19. Sul y Blodau

CD4: Yma Mae Nghân / Mae’r Darnau yn Disgyn i’w Lle
1. Wrth feddwl am fy Nghymru
2. Daw fe ddaw yr awr yn ôl imi
3. Mae geneth fach yng Nghymru
4. Croeso chwedeg-nain
5. Cân y medd
6. Ji geffyl bach
7. Hyn sydd yn ofid im
8. Cân y glöwr
9. Cân yr ysgol
10. Gad fi’n llonydd
11. Rwy’n gweld y dydd
12. Dos f’anwylyd
13. Mae’r darnau yn disgyn i’w lle
14. Dewch i lan y môr
15. Siarad â ti a mi
16. Mae rhywun yn y carchar
17. Baled yr eneth eithafol
18. Merch y mynydd
19. Mynd yn ôl
20. Dim ond un gân

CD5: Bod yn Rhydd / Dafydd Iwan ar Dân
1. Weithiau bydd y fflam
2. Cân Victor Jara
3. Teg oedd yr awel
4. Mari Malŵ
5. Bod yn rhydd
6. Baled y Welsh Not
7. Peidiwch gofyn imi ddangos fy ochr
8. Penillion i Gilmeri
9. Mae’n disgwyl
10. Hwyr brynhawn
11. A gwn fod popeth yn iawn
12. Ac fe ganon ni
13. Magi Thatcher
14. Mae rhywun yn y carchar
15. Y dref a gerais i cyd
16. Pam fod eira yn wyn
17. Am na ches i wâdd i’r briodas
18. Cân serch i awyren ryfel
19. Y pedwar cae
20. Yr hawl i fyw mewn hedd

CD6: RHWNG HWYL A THAITH/ YMA O HYD gydag Ar Log
1. Dail y teim
2. Paratoi at ryfel
3. Y blewyn gwyn
4. Y pedwar cae
5. Dechrau’r dyfodol
6. Ciosg Talysarn
7. Y dref a gerais i cyd
8. Lleucu Llwyd
9. Cerddwn ymlaen
10. Yn groeso iddo Ef
11. Y wên na phyla amser
12. Tra bo hedydd
13. Ffidil yn y to
14. Cân i Wiliam
15. Cân y medd
16. Y chwe chant a naw
17. Yma o hyd

CD7: DAL I GREDU / GWINLLAN A RODDWYD
1. Draw dros y don
2. Cân i D.J.
3. Mae’r Saesneg yn esensial
4. Yr hen, hen hiraeth
5. Cân Lewis Valentine
6. Gweddi dros Gymru
7. Hawl i fyw
8. Os na fydd ‘na Gymru yfory
9. Cwyngan y Sais
10. Mi glywaf y llais
11. Gwinllan a roddwyd
12. Draw, draw ymhell
13. Fel yna mae hi wedi bod erioed
14. Cân Angharad
15. Oscar Romero
16. Esgair Llyn
17. Cân Mandela
18. Dal i gredu
19. Cân i Helen
20. Cân yr Aborijini

CD 8: CANEUON GWERIN: SAIN SCD 2062
1. Moliannwn
2. Ar lan y môr
3. Y ferch o blwy’ Penderyn
4. Titrwm tatrwm
5. Fe drawodd yn fy meddwl
6. Mynwent eglwys
7. Harbwr Corc / Fflat Huw Puw
8. Rownd yr horn
9. Y deryn pur
10. Ffarwel fo i dre’ Porthmadog
11. Si hei lwli
12. Bugeilio’r gwenith gwyn
13. Paid â deud
14. Trwy’r drysni a’r anialwch
15. Ffarwel i blwy’ Llangywer
16. Mae prydferthwch ail i Eden
17. Dacw ’nghariad i lawr yn y berllan
18. Cyn delwyf i Gymru’n ôl
19. Beth yw’r haf i mi?
20. Santiana (oddi ar ‘Bod yn Rhydd’: SAIN 1150M/C750N)
21. Mari fach (recordiad byw o’r Gegin, Cricieth, 1975)

CD9: CÂN CELT: SAIN SCD 2097 (1995)
1. I ble’r aeth haul dy chwerthin? (Cân Celt)
2. Symudwch y bobol (Mae pres yn y fforest)
3. Daw fe ddaw yr awr
4. Cân y glöwr
5. Peintio’r byd yn wyrdd
6. Pam fod eira’n wyn?
7. Dyn oedd yr Iesu
8. Gad fi’n llonydd
9. Tywysog Tangnefedd
10. Shili-ga-bŵd
11. Daeth y llwch yn ôl
12. Dal i ganu yma o hyd
13. Y Garreg Wen
14. Cana gân fy Nghymru
15. Rhywbryd fel nawr
16. Torri’r cylch o drais
17. Awel yr Wylfa
18. Doctor Alan
19. Cân y fam
20. Yr Anthem Geltaidd

CD10: GOREUON DI A’R BAND YN FYW
1. Bod yn rhydd
2. Y wên na phyla amser
3. Ai am fod haul yn machlud
4. Esgair Llyn
5. Oscar Romero
6. Wrth feddwl am fy Nghymru
7. Cân yr ysgol
8. Weithiau bydd y fflam
9. Yr hen, hen hiraeth
10. Magi Thatcher
11. Cân yr Aborijini
12. Cân Angharad
13. Carlo
14. Cwyngan y Sais
15. Mi glywaf y llais
16. Dos f’anwylyd
17. Ffarwel i blwy Llangywer
18. Rwy’n gweld y dydd
19. Dal i ganu ‘Yma o hyd’
20. Gweddi dros Gymru

CD11: MAN GWYN
1. Ar y Mimosa
2. Cân Michael D. Jones
3. Tyred F’Anwylyd
4. Porth Madryn
5. Y Rheilffordd Gyntaf
6. Tua Cwm Hyfryd
7. Cân y Ddwy Chwarel
8. Ynys Ellis
9. Y Cymro a’r Aur
10. Hollywood
11. Baled Joe Hill
12. Merch y Breuddwydion
13. Hwiangerdd Corsica
14. Yr Ynys
15. Daeth yr Awr, Daeth y Dyn

CD12: DOS I GANU
1. DOS I GANU
2. TYRD, AROS AM FUNUD
3. MAE GEN I F’EGWYDDORION
4. MAE CYMRU’N MYNNU BYW
5. MWSTASHO Y GAUCHO
6. CANA DY GÂN
7. CÂN Y MILWR
8. DYRCHEFIR FI
9. AMBELL I GÂN
10. ANGOR
11. AMSER MAITH YN ÔL
12. Heddiw yw’n dyfodol
13. Gofyn am y cyfan

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords