Sain Records

Côr Meibion Bro Aled - Seiniau Hiraethog

Côr Meibion Bro Aled - Seiniau Hiraethog

Mae Bro Aled yn glwstwr o gymunedau gwledig yng nghesail Mynydd Hiraethog. Dyma’r ardal sy’n cydio dyffrynnoedd Conwy a Chlwyd, a dyma ardal aelodau’r Côr – ardal Seiniau Hiraethog, ein 5ed casgliad o ganeuon.

Hon hefyd oedd ardal Gwilym Hiraethog, y bardd a’r pregethwr, y mae ei emyn enwog ‘Dyma gariad fel y moroedd’ i’w gael yn ein casgliad. Diolch i Robat Arwyn am wneud trefniant mor wych o’r emyn inni. Diolch hefyd i Tecwyn a Rhiannon Ifan am y gân rymus ‘Peidio dysgu rhyfel mwy’ sy’n ein hatgoffa am oferedd y Rhyfel Mawr a phob rhyfel arall.

Dros Fynydd Hiraethog y daeth Angharad Ellis, ein harweinyddes ifanc ddawnus atom o Uwchaled. Rydym mor ffodus yn elwa o’i sgiliau cerddorol a’i brwdfrydedd heintus. Gyda hi ym mhob ymarfer a chyngerdd, bydd dawns bysedd Annwen Mair ar y piano yn ysbrydoli ein canu. Yn gefn i’r ddwy, mae gofal Ann Evans, a fu’n cyfeilio ac yn geidwad copïau ers sefydlu’r Côr yn 1976. Hwy ydy’r ‘A Team’ sy’n ceisio cadw trefn arnom!

Bu’n gyfnod cyffrous yn hanes y Côr, a chawsom lawer o bleser yn perfformio’r caneuon yn y casgliad hwn wrth gadw cyngherddau, cystadlu mewn eisteddfodau, a mynd ar deithiau i Baris, Llydaw a’r Alban. Drwy fanteisio a’r gyfleusterau ac arbenigedd ardderchog Sain, gallwn yn awr rannu’r caneuon amrywiol gyda chwithau. Yn y tyˆ ac yn y car, gobeithio’n wir y cewch bleser yn gwrando ar ein seiniau Hiraethog.

Rhestr y Traciau

 1. Dyma Gariad Fel y Moroedd
 2. Peidio Dysgu Rhyfel Mwy
 3. Bendigedig
 4. Y Tangnefeddwyr
 5. Do You Hear the People Sing?
 6. Eryr Pengwern
 7. Y Weddi
 8. Hafan Gobaith
 9. Fy Mhlentyn
 10. Dyrchefir Fi
 11. Rhythm y Ddawns
 12. Bythol Olau
 13. Breuddwydio Wnes
 14. Cân y Medd

Lawrlwytho Yn Unig
£9.99 £12.98

 • Rhifnod : Sain SCD2713
 • Label: Sain
 • Genre: Choir
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords