Sain Records

Ac Eraill - Ac Eraill

Ac Eraill - Ac Eraill

Pan fydd rhywun yn sôn yn hiraethus am “ysbryd y 60au”, a’r holl gynnwrf oedd ynghlwm wrth y deffro mawr a fu yn y cyfnod hwnnw – yma yng Nghymru fel mewn sawl gwlad arall – mewn gwirionedd mae rhywun yn aml yn golygu’r 70au. Hwnnw oedd y degawd a welodd y chwyldro cymdeithasol a diwylliannol Cymraeg yn dod i’w lawn dwˆf yng Nghymru. Yn sicr yn y byd cerddorol, y 70au oedd blynyddoedd y datblygu mawr ym maes recordiau Cymraeg, a hwnnw’n adlewyrdchu’r bwrlwm a’r creadigrwydd rhyfeddol yn y byd canu gwerin, pop a roc Cymraeg. Yn y byd recordio, hwnnw oedd degawd aur Stiwdio Gwernafalau.

Yn ennill eu lle yn rheng flaen y chwyldro cerddorol hwnnw mae Ac Eraill, y lleisiau mwyn a wyddai’n reddfol sut oedd creu harmoni i swyno’r glust a’r galon, wedi eu priodi â chaneuon gafaelgar a heriol Tecwyn Ifan. Melyster yn gyfrwng i’r dwys, hyfrydwch sain yn cyfleu neges danbaid; dyna yw Ac Eraill. Tecwyn Ifan yn ddi-os oedd y peiriant a yrrai’r drol, ond daeth talentau arhosol fel Phil Edwards, Iestyn Garlick a’r dihafal Sbardun hefyd i’r amlwg drwy Ac Eraill, ynghyd â Cleif Harpwood, Huw Bala a John Morgan hefyd ar dro. Bu galw ers tro am gael eu holl ganeuon ar un Cryno-Ddisg, ac y mae’n fraint cael cyflwyno’r casgliad i’ch sylw yn awr. Caneuon bythgofiadwy i’n cludo i ganol hwyl a miri’r chwyldro, ond hefyd i’n hatgoffa o’r teimladau a’r egwyddorion oedd wrth wraidd y chwyldro, ac sy’n dal yn berthnasol heddiw.

Rhestr y Traciau

 1. Tua'r Gorllewin
 2. Hen Ŵr o'r Coed
 3. Catraeth
 4. Marwnad yr Ehedydd
 5. Baban Bach Clyd
 6. Cwm Nant Gwrtheyrn
 7. Nia Ben Aur
 8. Beca
 9. Aderyn Bach
 10. Dilyniant o Ganeuon y Môr
 11. Dyn Dall
 12. Llais y Fro
 13. Te Deg
 14. Glannau'r Lli
 15. Gwin
 16. Cenwch i'm Gân
 17. Mae'r Werin yn Fyw
 18. Gwely, Bwrdd a Beibl
 19. Ffa La La
 • Rhifnod : Sain SCD2729
 • Label: Sain
 • Genre: Pop
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords