Sain Records

Corau Amrywiol - Sain y Corau

Corau Amrywiol - Sain y Corau

Casgliad o recordiadau newydd sbon gan gorau cymysg, merched a meibion, yn cynnwys Hogia Llanbobman (Ynys Môn), Lleisiau Mignedd (Dyffryn Nantlle), Côr Crymych a’r Cylch, Côr Eifionydd, Côr Merched Lleisiau’r Cwm (Dyffryn Aman), Côr Dre (Caernarfon), Côr Llanddarog, a Côr Ysgol Theatr Maldwyn.

Mae’r casgliad yn cynnwys trefniannau newydd o ganeuon poblogaidd megis ‘Angor’ (Tudur Huws Jones), ‘Cana dy Gân’ a ‘Mae Cymru’n mynnu byw’ (Dafydd Iwan), a hefyd ganeuon newydd fel ‘Pwy all fesur lled y cariad?’ (Meirion Wyn Jones) a ‘O fy Iesu Bendigedig’ (Catrin Wyn Hughes). Clywir hefyd un o garolau Penri Roberts, Linda Gittins a Derec Williams, ‘Pan ddaeth y Gair yn Gnawd’, yn cael ei chanu gan gôr Ysgol Theatr Maldwyn.

Mae’r holl ganeuon hefyd ar gael fel copiau printiedig

Rhestr y Traciau

  1. Yr Anthem Geltaidd-Hogia Llanbobman
  2. Tyrd Aros am Funud - Lleisiau Mignedd
  3. Pwy All Fesur Lled y Cariad? - Côr Crymych a'r Cylch
  4. Mae Cymru'n Mynnu Byw - Côr Eifionydd
  5. O Fy Iesu Bendigedig - Côr Merched Lleisiau'r Cwm
  6. Y Deryn Pur - Côr Dre
  7. Heddiw yw'n Dyfodol - Côr Llanddarog
  8. Mae'r Môr yn Faith - Lleisiau Mignedd
  9. Yma Wyf Finna' i Fod - Côr Dre
  10. Y Gwrthodedig - Hogia Llanbobman
  11. Cana dy Gân - Côr Eifionydd
  12. Angor - Côr Merched Lleisiau'r Cwm
  13. Pan Ddaeth y Gair yn Gnawd - Ysgol Theatr Maldwyn
  14. Adre'n Ôl - Côr Dre

Mewn Stoc
£12.98

  • Rhifnod : Sain SCD2742
  • Label: Sain
  • Genre: Choral
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2015

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords